Boel Westin & Helen Svensson (red.)

Brev från Tove Jansson

»Det har varit ett enormt roligt arbete, det är som att ge ut en del av hennes författarskap.» Helen Svensson

Urval och kommentarer av Boel Westin och Helen Svensson

Brev från Tove Jansson är ett urval brev till människor som har stått Tove Jansson mycket nära. Det är fråga om långa, fortlöpande brevsviter. De sträcker sig från 1930-talet till 1980-talet, inledda av den sextonåriga Toves brev från tiden vid Tekniska skolan i Stockholm hem till familjen. De många breven till föräldrarna genom åren, framför allt till Ham, Toves älskade mamma, visar den starka bindningen till familjen, på gott och ont.
En stor och viktig brevsvit är till Eva Konikoff, den förtrogna, djupt saknade vännen som emigrerade till USA 1941. Till henne skriver Tove intensivt levande »samtal» kallar hon själv sina brev, närapå dagbok kunde man också säga om krigets vardag och vånda, om konstnärskapet och kärleken, om lust och plikt, om missmod och förhoppningar. I breven växer också bilden av arbetet med mumin fram i dess olika former och faser.
Tidningsmannen, politikern och filosofen Atos Wirtanen fanns vid Toves sida från 1943 under många år, även om det planerade äktenskapet aldrig blev av. Breven till Vivica Bandler belyser den omvälvande passionen mellan dem, kort och häftig, och den långa vänskap som följde. En trogen vän blev med tiden Maya Vanni som varit gift med Toves ungdomskärlek, målaren Sam Vanni. Breven till henne sträcker sig från 1950-talet till 80-talet, med återkommande, målande »ö-rapporter» från somrarnas oändligt viktiga tillvaro på Bredskär och Klovharun. Konstnären Tuulikki Pietilä, som blev Toves livskamrat skriver Tove till så fort de är åtskiljs; om allt som händer, stort och smått, ett slags det goda samlivets höga visa. Förläggaren Åke Runnquist kom rätt sent in i bilden, men blev en viktig samtalspartner för Tove från och med utgivningen av novellsamlingen Lyssnerskan på Bonniers förlag, som sedan blev hennes vuxenförlag i Sverige.
 
I boken ingår brev till (årtalen anger när breven är skrivna):

familjen Jansson (Viktor Jansson, Signe Hammarsten Jansson) 1932-1968

Eva Konikoff 1941-1967

Atos Wirtanen 1943-1971

Vivica Bandler 1946-1976

Maya Vanni 1957-1983

Tuulikki Pietilä 1956-1968

Åke Runnquist 1965-1988

Elisabeth Wolff 1932-1933

 
Utkommer också på finska på Schildts & Söderströms.

Recensioner

Den stora utgåvan av Tove Janssons brev till familj och närstående, redigerad av Helen Svensson och Boel Westin, är det finaste sätt jag kan föreställa mig att fira hennes 100-årsjubileum. ...

Genom hela boken, vid sidan om passioner och besvikelser, brödjobb och materiell vedermöda, löper som en stark ström arbetets bistra glädje. ...

Till slut skall redaktörerna Boel Westin och Helen Svensson ha en eloge för ett ytterst väl utfört arbete. Arrangemanget är dynamiskt, kommentarerna exakta och klargörande i sin torra knapphet.

Pia Ingström, Hufvudstadsbladet

Förtrollande brevsamling. Nu får Jansson äntligen tala för sig själv. Brev från Tove Jansson är ett urval av hennes mest intressanta brev skrivna till familj, vänner och älskare. /---/ Det är ett privilegium att få ta del av de privata breven. Westin och Svensson har gjort en kulturgärning genom att göra Janssons brev tillgängliga för såväl forskare som den intresserade allmänheten.
Eva Korsbäck, Vasabladet

Läs den också du som tror dig vara trött på både muminfilosofi och novellernas förutsebara relationsdramer! I breven till familj, vänner, älskade möter läsaren en mångfacetterad vuxen människa i krig, kärlek, arbete (mest måleri) och familjeliv. Här nyanseras bilden av Toves modersbundenhet för att vara bunden var hon förbluffande fri också från mamma Signe Hammarsten Jansson och av relationen till den olidliga men älskade pappan Viktor Faffan Jansson, krigstraumatiserad, tyskvänlig, antisemitisk och konservativ.  Särskilt intressanta är breven till väninnan Eva Konikoff i sin skoningslösa introspektion. Här gestaltas krigsårens betryck, brist och desperata utlevelser, inklusive sex och sprit, och bjuds insikter i finsk hbtqi-historia under 40- och 50-talet, eller livet på spöksidan som kontrahenterna själva kallade den dimension där deras kärleksliv utspelade sig.
Pia Ingström, Hufvudstadsbladet
 

Brev från Tove Jansson Provläs
Slutsåld