Carl-Gustav Lindén

Jag heter Carl-Gustav Lindén är 53 år och ägnar den största delen av min tid åt forskning, emellanåt även konsultering och journalistik. Som ekonomijournalist vid Hufvudstadsbladet och TV-Nytt kunde jag på nära håll följa Nokias fall och revansch - som följdes av en ny krasch. Dessa tre decennier var även på andra sätt en av de intressantaste perioderna i Finlands historia med Sovjetunionens sammanbrott, den ekonomiska krisen och EU-medlemskapet.
Jag disputerade i maj 2012 vid Helsingfors universitet på en doktorsavhandling om hur ekonomijournalister i Finland och Sverige jämför Nokia och det svenska telekomföretaget Ericsson. Därefter arbetade jag vid FN:s forskningsinstitut UNU-WIDER i Helsingfors och är nu knuten till Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Förutom att undersöka de spår Nokia lämnat efter sig i det finländska samhället forskar jag även i innovationer inom journalistik och medier. Jag kommer från Åland och Geta står som födelseort i mitt pass, men jag bor sedan början av 1980-talet i Helsingfors, en stad som blivit väldigt mycket trevligare sedan dess. Andra favoritstäder i världen är Stockholm, San Francisco, Paris och Mumbai.

Vad är kärnan i ditt författarskap?
Att försöka förstå och förklara vad som händer i samhället omkring mig.

Varför är litteratur viktigt?
Jag tittar på mina redan överfulla bokhyllor och funderar var jag ska få plats för alla nya böcker. Jag kommer inte på en förklaring till varför jag behöver dessa böcker. Kanske hoppas jag en vacker dag kunna känna mej klok och förståndig.

Hur väljer du dina teman?
Det senaste temat kom till mig när Nokia sålde mobiltelefonerna till Microsoft. När det handlar om akademisk forskning har jag för tillfället tre ganska olika teman som sysselsätter mig de närmaste åren: minoritetsmedier, innovationer i journalistik och den ekonomiska elitens makt.

Skiljer sig finlandssvensk litteratur från annan, i så fall hur?
Det tycker jag inte, finlandssvensk litteratur innehåller alla genrer förutom möjligen deckare. Sett till befolkningsunderlaget är den däremot väldigt vital.

Carl-Gustav Lindén
Fotograf: Cata Portin Ladda ner fullstor bild