Caterina Stenius

Caterina Stenius (f. 1951) studerade på 70-talet musikpedagogik vid Sibelius-Akademin, engagerade sig i elevkårens arbete och fungerade som sekreterare och ordförande i Ung Nordisk Musik. Hon var också med om att grunda föreningen Korvat Auki.
Efter några år som freelance musikkritiker vid bl.a. Hufvudstadsbladet anställdes hon 1977 vid Rundradion där hon arbetat som musikredaktör, producent för Kulturprogrammen vid Radio Vega och fiktionschef vid FST. Hon har också undervisat teori och tonträffning vid Grankulla Musikinstitut och vikarierat som rektor för Brages Musikskola i Helsingfors.
Stenius är numera freelance kulturredaktör. 

Pris:

Chaconne översattes till finska och nominerades till Fakta Finlandia 23.11.2006 med motiveringen:
Den finländska moderna musiken har länge befunnit sig på internationell toppnivå utan att alltför många av oss begripit vad det hela går ut på. Musikvetaren och radiojournalisten Caterina Stenius kan förklara för den oinvigde vad Magnus Lindberg eftersträvar i sina olika verk. Hon dokumenterar en unik musikergeneration: de viktigaste lärarna (tänk att undervisa en klass med Lindberg, Saraste, Saariaho och Salonen!), symboliska fadersmord, musikindustrins villkor samt familjens och släktens roller. På ett sällsynt inlevelsefullt sätt får vi följa med det skapande arbetet och levande genialitet. Språket har en ledig elegans och inspirerande rytm.

Boken belönades av SLS år 2007:
Framställningssättet, där intervjuer med centrala personer i kompositörens liv varvas med hans egna erfarenheter och tankar, ger en nyansrik bild av Lindberg och hans musik. Stenius har tecknat ett musikerporträtt som ett tema med variationer, som en harmoniföljd - en chaconne. Boken är engagerande läsning både för den som är insatt i Lindbergs musik och för den som inte känner till den nya musiken. Chaconne är såväl ett personporträtt som ett stycke kultur- och musikhistoria.
 
Stenius belönades med Svenska Kulturfondens konstpris 2011: 

Imponerande sakkunskap och ett briljant språk kännetecknar hennes program och skrivna texter. Hon har en förmåga att förklara komplicerade musikaliska fakta på ett begripligt och inlevelsefullt sätt. Det är en njutning att lyssna på hennes eleganta formuleringar och boken om Magnus Lindberg är en viktig del av vår skrivna musikhistoria

Vad är kärnan i ditt författarskap: nyfikenhet och lusten att förstå

Varför är litteratur viktigt: Den samlar mänsklig erfarenhet och fördjupar livskänslan  

Fackboksförfattare: Hur väljer du dina teman? De väljer mig.

Skiljer sig finlandssvensk litteratur från annan, i så fall hur? Den frågan har jag inte fördjupat mig i. Men den som söker existentiell tematik får generellt sett leta på annat håll.

Caterina Stenius
Fotograf: Cata Portin Ladda ner fullstor bild