Henri Forss

Henri Forss (f. 1981) är hemma från Esbo men bor numera i Helsingfors. Han har en politices kandidatexamen i kommunikation från Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Därtill har han studerat arkitektur och bildkonst.
Sedan 2004 har Forss jobbat som journalist, bland annat på Hufvudstadsbladet och Volt. Han har också rapporterat som frilansare från Kosovo, Tyskland och Sydostasien. Till hans favoritämnen hör samhälle och politik. På fritiden ägnar han sig åt litteratur, konst och joggning.

Pris
År 2011 belönade Svenska litteratursälskapet Henri Forss för reportageboken De säger att de känner gud men de ljuger med motiveringen: "författaren Forss har på ett fascinerande sätt kombinerat en personlig och modig reseberättelse med en politisk-historisk analys av den islamska staten Iran."

Henri Forss
Fotograf: Karl Vilhjalmsson Ladda ner fullstor bild