Janne Haikari

Jag forskar i historia vid Jyväskylä universitet i till exempel skolhemmens historia, skogens betydelse i den finska vardagen och fogdens arbetsfält på 1600-talet. Jag tycker mycket om lokalhistoria, likaså om byggandets och arkitekturens historia. De växlande ämnesområdena är det bästa med mitt jobb.