Julia Korkman

Julia Korkman är legitimerad psykolog och docent i rättspsykologi som under hela sin karriär intresserat sig för minnets roll i rättsprocesser. Hon har under många års tid aktivt arbetat med utredningar av misstänkta brott mot barn och även under hela sin karriär forskat i rättspsykologiska frågeställningar gällande frågor som vittnesmål och förhör i brottsutredningar, ögonvittnensidentifikationer, asylprocesser, tillförlitlighetsbedömningar, faktorer kopplade till brott mot barn samt faktorer som är kopplade till våldtäktsoffers benägenhet att göra eller undlåta göra brottsanmälningar om deras upplevelser.

Julia Korkman har också aktivt undervisat domare, åklagare, poliser, advokater, social- och hälsovårdspersonal samt universitetsstuderande och planerat den finländska specialiseringsutbildningen i rättspsykologi som blivit mycket populär bland såväl jurister och psykologer som andra centrala professionella i rättsprocesser. Hon har hörts som sakkunnig i ett stort antal rättsprocesser både i Finland och Sverige och har också fungerat som medias expert i flera uppmärksammade rättsfall, bland annat Fallet Kevin och Brandkärrsmordet (Sverige), Silje-saken (Norge) och fallen Ilola och Viking Sally-mordet (Finland).

Korkman har erhållit det internationella vetenskapliga samfundet iIIRGs (International Investigative Interviewing Research Group) utmärkelse för akademisk excellens (Academic Excellence Award) och valdes hösten 2020 till nästa ordförande (president-elect) för den europeiska vetenskapsorganisationen European Association for Psychology and Law (EAPL). Som yngre arbetade Korkman som ung sakkunnig (associate expert) vid UNESCOs huvudkontor i Paris och gjorde praktik vid FNs människorättsorganisation i Geneve. Ursprungligen ville hon dock bli sångerska, och trots att yrkesbanan halkade in på rättspsykologi har musiken förblivit en aktiv del av hennes liv.

Med avstamp i sin arbetserfarenhet samt den vetenskapliga litteraturen kring minnet och rättspsykologi bjuder Korkman på inblickar både i konkreta rättsfall och i intressanta forskningsrön och även mer personliga funderingar på vårt mångfacetterade, nyckfulla och fascinerande minne.
 

Julia Korkman
Fotograf: Miikka Pirinen Ladda ner fullstor bild
Miikka Pirinen

Fotograf:
Miikka Pirinen