Kaj Hedman

Ingmar Bergman har sagt ungefär att musiken är oss given från okända världar för att vi ska kunna få en aning om det ofattbara. Jag tycker att man kan säga detsamma om litteraturen. Lätet, viskningen, ropet, sången kommer först, men det fortplantas till handen, som skriver. Det är samma osynliga källa, ”den rena och klara”, som gestaltas, begrundas, skapas i visioner i litteraturens outsägligt märkvärdiga värld. Litteraturen är lika viktig som andningen, talet, språket, och det dagliga brödet. Utan litteratur finner den mänskliga livsupplevelsen och tanken ingen resonansbotten.

Kaj Hedman är författare och frilans kulturskribent, född 1953 i Gamlakarleby, uppvuxen i Vasa och Tammerfors. Han debuterade 1977 med diktsamlingen Morgonen har vaknat. Hedman medverkar i Vasabladet, Österbottens Tidning, Horisont, Lysmasken på Internet, samt flera andra tidningar och tidskrifter. 

Till Hedmans intressen har hört ett aktivt deltagande i Amnesty Internationals verksamhet.
Hans texter präglas av en strävan efter att skriva mångfacetterat för en bred läsekrets om mänskliga problem, och om musikens och litteraturens rikedom, med en resonansbotten i kristen humanism.

Vad är kärnan i ditt författarskap?

Att utifrån det lilla jag kan se i det stora, beskriva det stora i det som i min upplevelse kan framstå som det lilla.

Det jag ser är kärlek, musik, den Andre, och mitt eget letande efter essensen i min existens, efter Gud, och efter livets gåta.

Alltså ingenting märkvärdigt.

 

Skiljer sig finlandssvensk litteratur från annan, i så fall hur?

Finlandssvensk litteratur skiljer sig, när den är som bäst och som mest representativ för det som generellt är möjligt att gestalta i konst, inte på något sätt från annan litteratur. Man kan naturligtvis säga, att en del av den finlandssvenska litteraturen är provinsiell, eller att den karaktäriseras av påverkan av det finska språket, men det är i så fall väldigt marginella synpunkter, som knappast påverkar den finlandssvenska litteraturens universalitet.

 
Pris

Svenska Österbottens Kulturfonds pris 2014
Kaj Hagmans stipendium 2008
Choraeuspriset 2007

Svenska Finlands Folktings förtjänstmedalj 2007
Kirjallisuuden Chydenius-palkinto 2005
Längmanska Kulturfondens pris år 1997 för sin känslofulla lyrik och aktiva insats i den finlandssvenska kulturdebatten.
Tegengrenmedaljen 1985
 

Översättningar

Surun kirja i översättning av Aira Saloniemi, Förlagsandelslaget Länsirannikko/Västkusten, 1995

Sydän on huone etelään; Runoja 1977-98 i översättning av Elina Pöytäsaari, Förlagsandelslaget Länsirannikko/Västkusten, 2004

Paniikissa Seuranani ahdistus, Kirjapaja 2007, i översättning av Kai Takkula

Yö on vettä valoisampi, Kustannusosuuskunta Länsirannikko, 2010, i

översättning av Liisa Ryömä

Dikter översatta till holländska och till tyska i olika antologier.

Kaj Hedman
Fotograf: Penelope Colston Ladda ner fullstor bild