Katarina Gäddnäs

Katarina Gäddnäs är född 1970 i Finström på Åland och har nu flyttat tillbaka till sitt barndomshem. Om den processen berättar hon mera i boken Hem till gården (2010). I början av 1990-talet studerade hon teologi vid Åbo Akademi, senare har hon arbetat som lärare, ungdomsledare och journalist. Sitt journalistiska skrivande har hon kvar vid sidan av författarskapet som innefattar både lyrik och prosa.

Gäddnäs är ofta anlitad som presentatör och programledare vid litterära evenemang i Sverige och Finland.

Kvinnans liv och utveckling är ett motiv som återkommit i alla hennes diktsamlingar. Det avtecknar sig mot den moderna vardagen, men också mot traditionen, folkloren och naturen. Katarina Gäddnäs bildspråk är flödigt och intensivt, särskilt konsekvent och laddat är det i Venuspassagen (2005), där Andrées ballongfärd till Nordpolen bildar dramatisk klangbotten. I den nyaste samlingen Vitbok (2007) flätar hon samman en träffsäker nutidskritik med ett speciellt beaktande av individen på ett sätt som för tankarna till Lars Huldén. Katarina Gäddnäs har också medverkat i antologin Rapport från Planet Mamma som utkom 2004; tillsammans med fotografen Gabriella Nordlund har hon sammanställt Ytterst (2005), en detaljerad och kärleksfull beskrivning av samhället Kökar.

Källa: Lysmasken


Vad är kärnan i ditt författarskap? 

Att utforska och upptäcka, se mönster, försöka förstå

 

Varför är litteratur viktigt? 

Den motverkar dumhet, fördomar och okunskap

 
Katarina Gäddnäs läser dikten Anna Politkovskaja är död ur Vitbok, 2007.


Pris

SLS Höijers donationsfond 2006 för Ytterst - Kökar mitt i havet 

 

Översättningar
Dikturval till franska av Elena Balzamo, till engelska av Hanna Hagmark-Cooper, till finska av Maijaliisa Jokinen och Claes Andersson, till isländska av Tor Stefansson, till ungerska av Ildiko Pusztai-Varga, även översättningar till estniska, serbiska och kroatiska.

 

Katarina Gäddnäs
Fotograf: Charlotta Boucht Ladda ner fullstor bild