Lina Laurent

Jag lyssnar, jag frågar och jag skriver. Jag försöker höra det den andra personen säger och det hen inte säger. Jag måste veta för att kunna fråga men jag måste också fråga för att få veta. 

Journalistiken är en del av ett demokratiskt samhälle. Den är ett redskap för att förmedla kunskap, för att granska maktbalanser, för att öka förståelsen. Journalistiken kan användas på många olika sätt. 

För mig är journalistiken också en biljett. Den ger mig möjlighet att kontakta vem som helst för att diskutera så gott som vad som helst. Som journalist har jag varit med om en hemmaslakt av en tjurkalv, bevittnat en operation i ett sjukhus, inspekterat sorkskador i ekonomiskogar, följt forskare som fångar nattfjärilar på Själö, följt med guldgrävare i Lemmenjoki nationalpark, följt med daghemsbarn i Pyynikkis naturområde för att höra mer om naturpedagogik och träffat chilenare som nyss förlorat allt de äger i en jordbävning. 

Vanligare än de spännande miljöerna är ändå arbete i kontor, i arkiv eller hemma med telefon, bandspelare och dator som verktyg. I möten och i telefonsamtal delar människor med sig av sina erfarenheter, rädslor och glädjestunder eller försöker förklara varför de tagit vissa beslut. 

Under sommaren håller jag i stor utsträckning paus från journalistiken och från datorn. Då lever min familj och jag på den lilla gården Sotka, Annis och Väinös gamla torp, som ligger i byn Parkkuu i Birkaland. Vi sköter våra bikupor, fiskar med nät i Näsijärvi, samlar ägg från egna höns och slår hö till fåren. I sommar hade vi också två grisar, Nisse och Nasse. 

I Parkkuu spelar volleyboll och fotboll med de andra byborna, deltar i talko för byagemenskapen och byter perenner med grannen. Där, på det gamla torpet, mitt i skogen, känner jag mig hemma.

Vad är kärnan i ditt författarskap?
Jag kanske hellre talar om kärnan i mitt skrivande. Jag vill fånga läsarens uppmärksamhet. Jag vill vara tydlig, ha fakta rätt och ett gott språk. Innehållet ska vara relevant, i bästa fall göra en skillnad, eller öka förståelsen.

Varför är litteratur viktigt?
Den öppnar en dörr till oändliga möjligheter: upplevelser, platser, känslor och livserfarenheter. 

Hur väljer du dina teman?
Jag är nyfiken och utgår ofta från frågan varför. Jag skriver om sådant som intresserar mig och som jag tror kan intressera andra. Ofta är det teman som är aktuella på ett bredare plan.

Lina Laurent
Fotograf: Cata Portin Ladda ner fullstor bild
Cata Portin

Fotograf:
Cata Portin