Lina Laurent


Lina Laurent (f. 1979) är journalist och biodlare. Hon bor i Helsingfors och en stor del av året i byn Parkkuu i Birkaland

Till hemsida

Följ i sociala medier

Fotograf: Cata Portin

Till pressrummet

Verk