Meri Valkama


Meri Valkama (född 1980) är journalist och författare. Hennes debutroman Sinun, Margot (WSOY 2021, på svenska Din Margot 2023) vann Helsingin Sanomats litteraturpris.

Fotograf: Perttu Saksa

Till pressrummet

Verk