Mikael Enckell

Ett genomgående drag i Enckells produktion är strävan efter att ge röst åt undanträngda, glömda och gärna nervärderade sammanhang, som dock varit viktiga och gestaltskapande; en strävan som överensstämmer med de stora förebildernas, Freuds och Prousts åskådningar och uppfattningar om vad som bör göras.

Född 1932, utbildad till läkare (Helsingfors 1960) och psykoanalytiker (Stockholm 1967), debuterade 1962 med en essäsamling Det dolda motivet om film: Antonioni, Eisenstein och tysk mellankrigsfilm samt en essä om Prousts roman. Därefter har Enckell utgivit ett dussintal böcker; om Hölderlin, Wecksell och Björling, Visconti, Resnais och Hitchcock. Tre biografiska studier (Under beständighetens stjärna, dess ljus lyse! och Öppningen i taket) behandlar Rabbe Enckells liv och författarskap. År 1988 utgav han en essäsamling som behandlar judiska ämnen Till Saknadens lov senare följd av I den frågandes själ?, Själen som vägrade krympa, Uppror och efterföljelse och Perspektiv från andra sidan som också kretsar kring samma judiska tematik.

Pris:
Enckells författarskap har belönats med Tollanderska priset 1992 och Svenska Akademiens Finlandspris 1998.
Längmanska kulturfonden prisbelönade i maj 2009 Mikael Enckell med följande motivering:
Författaren och psykoanalytikern Mikael Enckell, Helsingfors, belönas för ett rikt författarskap i den klassiska humanismens anda. Han debuterade med Det dolda motivet (1962) och har i en mångskiftande produktion etablerat sig som en av de personligaste rösterna i finlandssvensk essäistisk. Litterära porträtt av diktare som Björling, Proust och Hölderlin växlar med insiktsfull filmanalys och ömsint kartläggning av psykiska gränstillstånd. Judiska ämnen återkommer ständigt, även i årets bok Om konsten att älska skriften. Till hans främsta och mest egenartade verk hör den tredelade biografin över fadern, skalden och målaren Rabbe Enckell.
Ofta går Mikael Enckell i frän polemik med samtidskulturens ytliga självbespegling. Han ställer krav på sina läsare, men den som öppnar sig för hans vindlande texter blir rikligen belönad.

Översättningar:
Ett urval av filmessäerna Peiliin kirjoitettu utgavs 1988, Rabbe Enckell studierna och I den frågandes själ? har också utkommit i översättning av Kyllikki Villa, den sistnämnda under namnet Missä Jumala on? (Sahlgrens 2000).

Mikael Enckell
Fotograf: Cata Portin Ladda ner fullstor bild