Siv Storå

Siv Storå är född på Åland och bosatt i Åbo. Hon är filosofie doktor och litteraturforskare. Storå har varit verksam som bibliotekarie vid Steinerbiblioteket och Åbo Akademis bibliotek samt medarbetare i Finska Tidskrift.

Siv Storå
Fotograf: Robert Seger Ladda ner fullstor bild