Sofia Torvalds

Sofia Torvalds (f. 1970) har studerat journalistik vid Svenska social- och kommunalhögskolan och jobbar som jornalist. Hon är mamma till tre barn och bosatt i Esbo.

 

Varför är litteratur viktigt?

För att den öppnar dörrar till andra liv, liv som kan likna våra trots att de levts under den helt annan tid, eller liv som ser totalt annorlunda ut än våra men som vi ändå på något plan kan förstå. För att litteratur gör vår värld större och oss till bättre människor.

 

Hur väljer du dina teman?

Jag väljer det som jag brinner för, något som verkligen känns angeläget.

Pris

Svenska litteratursällskapets pris 2017 för Bliv du hos mig. "I sin framställning, som rör sig i essäistikens skönlitterära gränsmarker, skriver Torvalds fram sin släkts historia. Det är en ärlig, dramatisk och vemodig berättelse om separationer och uppbrott, om förfäders val och den effekt de har på oss, och om de val som vi själva gör här och nu."
År 2014 belönade Svenska litteratursällskapet Sofia Torvalds "för den omskakande boken Hungrig. En bok om ätstörningar och föräldraskap. Författaren kombinerar ett djupt personligt engagemang med stor lyhördhet för drabbade individer och familjer. Samtidigt tvingar hon oss till insikt om ätstörningarnas samhälleliga rötter och ger oss en gedigen dos upplysning om det mångfasetterade gisslet och olika vårdformer."

Sofia Torvalds
Fotograf: Cata Portin Ladda ner fullstor bild