Tuva Korsström

Tuva Korsström är född i Helsingfors år 1946. Hon utexaminerades som filosofie magister från Helsingfors universitet år 1970 med romansk och engelsk filologi samt filosofi och pedagogik som ämneskombination.

Korsström har arbetat som språkredaktör på radio och TV med franska, spanska och engelska som huvudspråk. Åren 1986-2009 arbetade Korsström som kulturjournalist vid Hufvudstadsbladet, en del av perioden som kulturchef, och medarbetar fortfarande med litteraturkritik.

Korsström har redigerat Mirjam Tuominens texter i urval på svenska, finska och engelska. Hon har varit medlem i redaktionen för Books from Finland och Nordisk Litteratur/Nordic Literature samt skrivit artiklar och kolumner bl.a. i Dagens Nyheter och Göteborgsposten.

 
Vad är kärnan i ditt författarskap?
Att undersöka mönster och sammanhang.

 

Varför är litteratur viktigt?
Litteraturen hjälper oss att gestalta vår omvärld och vår egen tid, men hjälper oss också att gå utanför dem.

 

Hur väljer du dina teman?
Mina teman har i stort sett varit knutna till mitt arbete som kulturjournalist och litteraturkritiker. I boken Tidsresor gick jag mera in på internationella samhällsfrågor och politik. Kan kvinnor tänka har anknytning till filosofi och historia.

 

Skiljer sig finlandssvensk litteratur från annan, i så fall hur?
Nej, den finlandssvenska litteraturen är plats- och tidsanknuten på samma sätt som all litteratur.

 

Pris

Nordiska ministerrådets journalistpris år 1994

Nordboks journalistpris år 1995

Bonniers journaliststipendium år 1998

Kulturfonden för Sverige och Finlands kulturpris år 2000 

Svenska Akademiens Finlandspris år 2003
Svenska litteratursällskapet 2014
Svenska litteratursällskapets Karl Emil Tollanders pris 2019
Samfundet De Nios Särskilda pris 2019

Översättningar

Osaako nainen ajatella, Like

Takinkääntäjiä Taskentissa ja muita ajan ilmiöitä, Like

 

Tuva Korsström
Fotograf: Cata Portin Ladda ner fullstor bild