Victor von Hellens

Victor von Hellens är född 1991 i Åbo. Nuförtiden bor han i Helsingfors. Hösten 2020 debuterade han med diktsamlingen Något i tiden håller på att ta slut. Utöver poesiskrivandet jobbar han bl.a. som copywriter. von Hellens är utbildad ekonomie magister. Att studera ekonomi har egentligen inte lärt honom något om att skriva poesi.

Vad är kärnan i ditt författarskap?
Jag tror att jag fortfarande håller på att skriva mig fram till den (kärnan). Jag söker, och försöker. 

Victor von Hellens
Fotograf: Emilia Pennanen Ladda ner fullstor bild