Tuva Korsström mottar Samfundet De Nios Särskilda pris

Tuva Korsström mottar Samfundet De Nios Särskilda pris 1.10.2019.

Samfundet De Nio är en litterär akademi, instiftad 1913 med syftet att ”främja den svenska skönlitteraturen genom prisbelöning av från trycket utgivna skönlitterära alster”, med avsikt att ”giva ett erkännande åt förtjänta författare” (enligt stadgarna).

Prissumman är 100 000 svenska kronor.