”Vinklar är en hyllning till möten med andra människor”


Julia Mäkkylä

Julia Mäkkylä svarar på några snabba frågor om sin aktuella novellsamling Vinklar.

Berätta om Vinklar. Vad handlar novellsamlingen om?

Vinklar består av 8 noveller och handlar bland annat om kroppar, själar, livsdrömmar, skrivande, brytande av mönster, avundsjuka och svartsjuka. De har alla lite absurda inslag och är skrivna med en både melankolisk och humoristisk underton. Det finns många knäppa karaktärer och situationer i Vinklar som jag haft så otroligt roligt med att skriva fram!

Varav titeln?

Någon form av vinklar förekommer i så gott som alla novellerna. I somliga handlar det om konkreta vinklar och i andra om vinklar i mer abstrakt bemärkelse. Novellsamlingen utkommer också några månader innan jag fyller 30 och är på ett sätt en hyllning till mina ”twenties” eftersom många av karaktärerna symboliserar olika synvinklar jag fått eller gjort mig av med under de senaste åren. Den är även en hyllning till möten med andra människor, och i novellerna vill jag bland annat utforska hur någons ord eller handlingar kan ändra hela ens syn på livet och sig själv. På både gott och ont.

Din senaste novellsamling utspelade sig i Japan. Var utspelar sig novellerna i Vinklar?

Novellerna utspelar sig på olika ställen runtom i Europa. Omgivningarna i novellerna varierar också mycket, t.ex. utspelar sig en novell på ett gym i Österbotten medan en annan äger rum vid en hotellpool i Lissabon.