Emelie Enckell

Emelie Enckell är uppvuxen i Grankulla och sedan 1966 bosatt i Helsingfors, sitt sommarviste har hon på Åland. Efter en examen från Tekniska högskolan år 1971 fick hon arbete på den nygrundade Vattenstyrelsen, kärnan till Finlands kommande miljöförvaltning. Här stannade hon i 34 år, byggde upp grunden för insamling av data om industrins miljöproblem, deltog i samarbetet kring Östersjön och slutade som avdelningschef på Nylands miljöentral. År 2005 gick hon i pension, verkade en tid som översättare och har hunnit ge ut två små faktaböcker. Sedan 2010 har hon arbetat med biografin om sin far Olof Enckell.

Emelie Enckells egen webbplas

Emelie Enckell
Fotograf: Matti Valve Ladda ner fullstor bild