Anders Larsson

I recensioner och prismotiveringar återkommer lovorden för Larssons smärtsamt gripande ärlighet, hans sätt att skriva ”vaket och naket, ömsint och berörande, med humorkryddat allvar” eller som i Vasabladet: Larsson behärskar novellformatet med mästerlig hand, han är skicklig på att snabbt piska igång berättelsen och med koncentrerade passager göra texten aktiv – han täcker in oerhört mycket i bara några meningar.

Jag föddes i Västervik (Småland), växte upp i Tranås (Smålands inland), gick till sjöss (Medelhavet), höll på med kristen scouting i Malaysia, studerade teologi i Uppsala, jobbade som rekvisitör på Uppsala- Gävle Stadsteater, gjorde vapenfri tjänst på parklek i Huddinge, gick ut Statens Scenskola i Göteborg som professionell skådespelare (1979) och emigrerade till Finland. Här har jag medverkat i allehanda pjäser, skrivit dramatik (närmare trettio pjäser), regisserat och fått ett antal böcker utgivna. 
Om skrivandet från början var ett sätt att vidga världen och leka med dess dimensioner, har det på senare år övergått till att handla om att söka klarhet i sådant i livet jag nog varit medveten om men inte alltid förstått. Utan att direkt sträva härtill har jag gått från det lätt abstrakta till det tungt självbiografiska - och (till synes) privata. Ingetdera är ändå mera sant än det andra. Och härifrån vidare vet jag inte. Inte ni och inte jag.

 

 

Pris
Larsson har belönats av Stina Krooks Stiftelse år 1986 och med Hugo Bergroth-Sällskapets språksporre år 2000.

År 2002 fick han Längmanska kulturfondens pris för ett angeläget dramatiskt författarskap och djärvt återskapande av Kalevala Larsson har med en lång rad skådespel befäst sin ställning som en av de mest angelägna och originella dramatikerna i det svenskspråkiga Finland. ... i sitt senaste verk, Kalevala för lata, ger sig Larsson i kast med den finska mytologin och återskapar folksagan med all den humor, intelligens och säkra stilkänsla som kännetecknar Larssons litterära produktion.

År 2005 mottog Larsson SFS Hagforsmedalj och 2007 ett pris av Stina Krooks Stiftelse med motiveringen: Anders Larsson har berikat finlandssvensk teater. Han har verkat som skådespelare, dramatiker och dessutom litterärt. Hans säregna humor och intelligens både i skrift och på scen och hans suveräna tajming som skådespelare har skapat flera oförglömliga rollgestalter.

År 2008 nominerades novellen Ett kärleksdrama ur samlingen Din klara sol till Sveriges Radios novellpris. Samlingen prisbelönades av Svenska Litteratursällskapet en livsklok, lakonisk och välgörande okonventionell bok. Berättelserna är precisa och insiktsfulla. Det tema de alla på sitt sätt belyser är konstnärens utsatthet, det ofta höga pris han eller hon får betala för sin särbegåvning. Därtill präglas samlingen av den underfundiga humor vi har kommit att förknippa med och förvänta oss av Anders Larsson.

År 2015 belönades Larsson med Bergbomska priset för pjäserna Två män i ett tält I-III med motiveringen "I sina tragiska komedier, skrivna och spelade 1994, 2004 och 2014, fångar han samhällets och mansrollens vingliga förändringar i en absurd, osäker och lätt igenkännbar värld. Priset ges med en förhoppning om fortsättning 2024 och så vidare.

Vad är kärnan i ditt författarskap?
En liten svart pudel

Varför är litteratur viktigt?
Man får veta hur andra tänker, eller inte tänker

Skiljer sig finlandssvensk litteratur från annan, i så fall hur?
I Svenskfinland är det väl mest förlagen som gifter & skiljer sig

Översättningar
Kalevala för lata har utkommit på finska

Anders Larsson
Fotograf: Cata Portin Ladda ner fullstor bild