Anders Larsson

Din klara sol

Anders Larssons noveller handlar alla om konst och skapande. Eller kanske de framför allt handlar om dem som ägnar sig åt skapande, antingen det är en dansös vid tsarens hov, en dramatiker som tappar besinningen, en fotograf med ett säreget uppdrag, en kompositör som förlamas av rädsla för att misslyckas. Det handlar om människor som ställs inför konstnärliga och moraliska dilemman, och om den nödvändiga glädjen och lusten i skapandet. Trots det gemensamma övergripande temat har varje berättelse sin egen ton, och de utspelar sig i skiftande miljöer och tider. De sju berättelserna är ofta roande, ibland tragikomiska och säger en hel del inte bara om konsten utan också om konsten att leva.

Anders Larsson är författare, skådespelare och dramatiker. Hans bok Kalevala för lata 1999 blev en framgång både i Finland
och Sverige. 2004 utkom hans roman En liten man i norr (i Sverige på Alfabeta förlag).

Slutsåld