Anna-Lena Laurén

”Hon behärskar ett vitt spektrum av frågor och står för djupgående bakgrundsanalyser av långtgående trender. Hon har visat mod genom att ta sig an vitt skiftande ämnen, hon är påläst och vågar röra sig bortom det sedvanliga nyhetsflödet.” Prismotivering för fick det finlandssvenska publicistpriset Topeliuspriset år 2003

Anna-Lena Laurén tilldelades det finlandssvenska publicistpriset vid 26 års ålder, som den yngsta journalist någonsin. Prismotiveringen kan fortfarande tillämpas på Lauréns arbetssätt.
Anna-Lena Laurén är född i Pargas år 1976. Hon har arbetat på Hufvudstadsbladet som politisk reporter och Svenska Dagbladet som Helsingforskorrespondent. Hon gjorde sig snabbt känd i Svenskfinland som stilsäker kolumnist och en reporter med ett personligt anslag och stort engagemang i sina texter. Betecknande för Anna-Lena Lauréns publicistiska arbete har alltid varit att hon har rört sig över en bred skala ämnen, konsekvent med människan i fokus. Hon har bevakat finländsk inrikespolitik, rest i Mellanöstern, Afghanistan, Afrika och Ryssland och gjort reportage från hela Finland, från Lappland till den åboländska skärgården. Laurén har en bred utbildning bakom sig - hon är statsvetare från Åbo Akademi men har också läst historia, litteratur och ryska, bland annat som utbytesstudent i Frankrike vid l'Université du Havre. Hon behärskar sex språk, bland dem ryska och franska.
Laurén har under flera år verkat som Rysslandskorrespondent för Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter. För tillfället är hon bosatt i S:t Petersburg.

Pris
SLS belönade De är inte kloka, de där ryssarna år 2009: Boken är en intelligent och inkännande djupdykning i det ryska samhället och den ryska själen. Greppet som framhäver det självupplevda ger trovärdighet åt analysen. Journalistisk skärpa kombineras med humor och värme.
I bergen finns inga herrar - om Kaukasien och dess folk valdes till årets resebok år 2009 av resetidningen Mondo: Lauréns bok är en traditionell reportagebok, som lyckas förena de lokala människornas vardag med historien och världspolitiken. Fördjupande böcker som denna hjälper oss att förstå världen. Som reseböcker är de helt i en egen klass.
Laurén beviljades statens pris för informationsspridning år 2010 för sitt förtjänstfulla arbete som journalist och författare.
År 2013 valdes Anna-Lena Laurén har till Årets skällko (vuoden kellokas) av Finlands kvinnliga journalister rf. År 2012 tilldelades titeln president Tarja Halonen.
"Skällkon är det djur som leder flocken på grönbetet och bär en klocka eller skälla, alltså betyder symbolen en person som går i täten. Det känns fint att uppfattas som en sådan och jag ser titeln som en bekräftelse på att det lönar sig att ha Rysslandsbevakning på plats", säger Laurén i Hufvudstadsbladet.
I november 2013 fick Anna-Lena Laurén har Suomen Kuvalehtis journalistpris för sin sakkunniga och människonära Rysslandsrapportering. 
Laurén, som är Moskvakorrespondent för Hufvudstadsbladet och Svenska Dagbladet, skriver elegant och sakkunnigt om Rysslands och dess grannars politiska verklighet, ekonomi och kultur, står det i motiveringarna.

Enligt juryn berättar Laurén enkelt, oförskönat och utan att moralisera om vad som händer i världen och låter läsarna dra slutsatserna.

I Lauréns artiklar belyser såväl beslutsfattarnas girighet, korruption och maktmissbruk som medborgarnas indolens, likgiltighet och enfald.
Anna-Lena Laurén, Hufvudstadsbladet/Svenska Dagbladet

I februari 2014 nominerades Laurén till Stora Journalistpriset: "Moskvakorrespondenten Anna-Lena Laurén beskriver Rysslands situation och vardagen i fördetta Sovjetunionen med expertis och empati. Hon är skicklig både i att göra skarpa analyser och som beskrivare av människornas dagliga liv. När man följer Lauréns artiklar får man en ovanligt mångsidig bild om vardagen och problemen i området."
I maj 2014 fick Laurén ta emot Hugo Bergroth-priset. I prismotiveringen framhålls att Anna-Lena Laurén med en genuin kunskap om sitt område kombinerad med en osviklig känsla för sitt svenska språk lyckas förmedla en nyanserad bild av miljöer och skeenden som de flesta av oss läsare inte har egna upplevelser av. Anna-Lena Laurén skapar i sina reportagetexter en sällsynt kombination av levande bilder och spännande information. Hennes rapporter, inlägg, nyhetsartiklar, reportage och böcker utgör en språkligt lyskraftig helhet där den kännande människan alltid är klart synlig.

 
Översättningar
På finska ges Lauréns böcker ut av Teos. De är inte kloka, de där ryssarna utkom på ryska år 2009 samt på norska och på ukrainska år 2011. I bergen finns inga herrar och Frihetens pris är okänt har utkommit på ukrainska.

Anna-Lena Laurén
Fotograf: Lauri Mannermaa Ladda ner fullstor bild