Anna Lindholm


Anna Lindholm är gymnasielärare och undervisar i religion och svenska i Stockholm. Hennes intresse för samhälle och politik har lett henne bakåt i tiden. Hon har fäst sig särskilt vid kvinnors liv i Finland på 1900-talet.
Hösten 2015 debuterade Anna Lindholm med ”Projekt Ines – Fem kvinnor i inbördeskriget 1918”. För Lindholm öppnades dörren till inbördeskriget när hennes morfar Sten visade brev som hans mamma Ines Nyberg skrev till sin man Verner då han satt i de rödas fångläger i Helsingfors 1918. Då började Lindholms Projekt Ines, projektet att komplettera den androcentriska historieskrivningen om finska inbördeskriget. 2018 kom den finska översättningen ”Ines 1918 – Viisi naista sisällissodassa”
2021 publicerades Lindholms biografi om den finlandssvenska socialisten Anna Wiik, ”Den rätta färgen”, som prisades med 10.000 euro på Svenska litteratursällskapet årshögtid 2022.
Våren 2023 kommer hennes tredje bok ”Husmödrar och feminister” i vilken hon fortsatt framåt på tidslinjen för att undersöka kvinnors liv på 50- och 60-talen och under det politiska 70-talet.
Kärnan i Anna Lindholms författarskap är undersökande, analytiskt, argumenterande och tankeväckande om Finlands 1900-talshistoria.
Lindholm föddes 1983 i Karis. Under uppväxten bodde hon i Västerås, i Sverige, och i Snappertuna och Ekenäs i Finland. Efter att ha flyttat oräkneliga gånger mellan Sverige och Finland, både som barn och som vuxen, har länderna blivit nästan som ett och samma för Anna Lindholm. Det är bara ett hav emellan.

Följ i sociala medier

Fotograf: Helen Korpak

Till pressrummet

Verk