Anna Rotkirch

Anna Rotkirch är socialvetare och forskningsprofessor vid Institutet för Befolkningsforskning, Väestöliitto. Hennes forskningar gäller parbildning och barnskaffning, samverkan mellan generationer samt vänskap och hon leder flera internationella projekt om familjerelationer. Rotkirch är docent i samhällspolitik och kvinnoforskning vid Helsingfors universitet. Hon har också verkat som journalist och kolumnist för bland annat Hufvudstadsbladet, Ny Tid och Helsingin Sanomat. 

Vad är kärnan i ditt författarskap?
Skriva tillgängligt om spännande vetenskapliga fynd

Fackboksförfattare: Hur väljer du dina teman?
I den här boken kunde jag fritt gå igenom det viktigaste jag läst, tänkt och genomlevt de senaste åren.

 

Anna Rotkirch
Fotograf: Veikko Somerpuro Ladda ner fullstor bild