Annika Hällsten


Annika Hällsten (f. 1956) är utbildad vid Svenska social- och kommunalhögskolans journalistlinje och vid Journalisthögskolan i Stockholm och har arbetat som journalist i mer än 40 år, merparten av tiden som nyhets- och kulturreporter vid Hufvudstadsbladet.

Fotograf: Cata Portin

Till pressrummet

Verk