Carina Karlsson


Carina Karlsson, född 1966, bor i Sund på Åland. Hon debuterade 1996 med diktberättelsen Lisbeta, Per Skarps hustru. Sedan dess har hon gett ut ett tiotal böcker inom olika genrer. Hon har genomfört flera samarbeten med tonsättare och bildkonstnärer, och har också skrivit för scenen. Hennes texter har översatts till bland andra finska, engelska, tyska och ungerska. Hon har tilldelats priser från Harry Martinson sällskapet, Ålands landskapsregering och Svenska litteratursällskapet med flera.

Följ i sociala medier

Fotograf: Matilda Saul

Till pressrummet

Verk