Elin Löf

Jag anser att bilder är det mest universella språk vi har. En bild säger inte bara (som bekant) mer än tusen ord, den säger det även på alla talade språk man kan tänka sig - samtidigt. Någonstans kring den insikten föddes min kärlek till bildskapandet.

När det kommer till text och bild, har barnpubliken alltid fascinerat mig speciellt mycket. Att få väcka nyfikenhet och utveckla barns fantasi med hjälp av mina bilder, är den största motivationen i mitt arbete som illustratör. Så länge jag kan minnas har kreativiteten löpt som en grov, röd tråd genom hela min existens.

Våren 2021 blir jag utexaminerad bildkonstnär från Yrkeshögskolan Novia i Jakobstad och planen är att i slutändan få ägna mig åt kreativt skapande på heltid. Som konstnär i allmänhet och som illustratör inom barnlitteratur i synnerhet.

Vad är kärnan i ditt konstnärliga arbete?
I min konst jobbar jag kring teman som rättvisa, klimat, maktförhållanden och medmänsklighet. Oftast fungerar just människan som utgångspunkt. Jag tenderar välja synvinklar som belyser barn och deras tillvaro i en värld av och för vuxna. I vår skärmfiltrerade samtid, där merparten av alla intryck vi får är färdigtuggade, vill jag jobba för att främja användningen av den egna fantasin, i synnerhet hos barn.

Varför är barnlitteratur viktigt?
Genom litteraturen breddas och berikas vår verklighetsuppfattning. Genom litteraturen får vi ta del av oändliga perspektiv på saker och ting, vilket när vår empatiska ådra. Läsning ökar språkförståelsen samtidigt som illustrationer inte bara kompletterar den skrivna berättelsen, utan även talar till oss långt innan vi knäcker läskoden.

Detta vet Google inte om mej
Jag är en hopplös tävlingsmänniska. Deadlines är det bästa jag vet och utmaningar mitt bränsle i vardagen. Otaliga är de kalsonghögar som sorterats och diskmaskiner som tömts under tidspress av random pop-dänga. I tonåren byggde jag en elgitarr jag aldrig hade några planer att spela på. Varför? Jo, det var den knepigaste utmaning vår slöjdlärare kunde erbjuda. Stackarn står än idag och dammar någonstans i trakterna kring mitt barndomshem. (Gitarren alltså, inte slöjdläraren.)
 

Elin Löf
Fotograf: Kevin Åkerlund Ladda ner fullstor bild
Kevin Åkerlund

Fotograf:
Kevin Åkerlund