Ellen Strömberg

Ibland tänker jag att jag bara är böcker. Att läsa dem, skriva dem, ordna om dem i hyllorna. 

Andra gånger tänker jag att jag är allt utom böckerna. Att jag inte har en plats i böckerna och hyllorna och det är därför jag dras till dem. 

Precis som med alla andra ord jag nån gång använt för att beskriva mig själv eller något runt mig, känns alltid motsatsen lika sant som ur-påståendet. 

Jag antar att båda sidorna av myntet är lika sanna. Och det är väl den där dragkampen som gör det intressant, i livet och i böckerna. 

Vad är kärnan i ditt författarskap?
En stark vilja att göra mig lite mer odödlig och ett bekräftelsebehov ligger väl nånstans i grunden.

Varför är litteratur viktigt?
Det gör världen lite mer demokratisk, hoppas jag. Och så lindrar det dödsångesten, genom att läsa hinner jag med lite fler olika liv i mitt liv.

Pris
Ellen Strömberg belönades 26.2.2019 med Finlands svenska författareförenings debutantstipendium för romanen Jaga vatten.
"Författareföreningen vill både gratulera till debuten samtidigt som stipendiet hoppeligen ger en möjlighet för författaren att arbeta vidare och på det sättet bidra till den finlandssvenska litteraturens fortlevnad och blomstring."

Ellen Strömberg
Fotograf: Jennifer Granqvist Ladda ner fullstor bild