Emelie Enckell

Emelie Enckell är uppvuxen i Grankulla och sedan 1966 bosatt i Helsingfors, sitt sommarviste har hon på Åland. Efter en examen från Tekniska högskolan år 1971 fick hon arbete på den nygrundade Vattenstyrelsen, kärnan till Finlands kommande miljöförvaltning. Här stannade hon i 34 år, byggde upp grunden för insamling av data om industrins miljöproblem, deltog i samarbetet kring Östersjön och slutade som avdelningschef på Nylands miljöcentral. År 2005 gick hon i pension, verkade en tid som översättare och har gett ut fyra böcker, varav en en omfattande biografi över fadern Olof Enckell, som utkom 2015.

Emelie Enckells egen webbplas

Emelie Enckell
Fotograf: Cata Portin Ladda ner fullstor bild