Emma Ahlgren

Jag är född i Pedersöre, men uppvuxen i Jakobstad var jag är verksam som bildkonstnär och författare. Litteraturen och skrivandet kom tidigt att bli en viktig del av mitt liv. Som sexåring började jag föra dagboksanteckningar, vilka ofta avslutades med dagens dikt, inspirerade av Bert-böckerna.

Under högstadietiden drömde jag om att bli konstnär, författare eller nånting med djur. Min studiehandledare avrådde mig starkt från att satsa på något av de två första alternativen, så efter gymnasiet blev det istället studier i cellbiologi. Jag hoppade av redan efter första året. Delvis på grund av de ambivalenta känslor som uppstod kring att behöva gasa ihjäl råttor i undervisningssyfte.

Det naturvetenskapliga intresset finns dock kvar. I mitt konstnärliga skapande återkommer jag ofta till teman rörande kroppen naturen och vårt genetiska arv.

Vad är kärnan i ditt författarskap?
Ett evigt letande. Jag skriver och skapar för att jag söker efter något. När jag hittat det upptäcker jag att det efter en tid förvandlats till något jag inte längre känner igen, och så måste jag börja om från början.

Varför är litteratur viktigt?
För att erhålla kunskap, tröst och insikt utan att behöva resa sig ur soffan.

Pris
Förstapris i Arvid Mörne-tävlingen 2012

Emma Ahlgren
Fotograf: Alexandra Harald Ladda ner fullstor bild