Emma Ahlgren

Jag är född i Pedersöre, men uppvuxen i Jakobstad där jag studerar bildkonst på YH Novia. Siktar på examen våren 2020. Dessförinnan har jag gått på Nordiska Konstskolan i Karleby. Litteraturen och skrivandet kom tidigt att bli en viktig del av mitt liv: Som sexåring började jag föra dagboksanteckningar vilka ofta avslutades med dagens dikt, inspirerad av Bert-böckerna. Efter gymnasiet skulle jag egentligen bli cellbiolog, men avbröt studierna på grund av de ambivalenta känslor som uppstod kring att behöva gasa ihjäl råttor i undervisningssyfte. Det naturvetenskapliga intresset finns dock kvar: i mitt konstnärliga skapande återkommer jag ofta till teman rörande kroppen, naturen och vårt genetiska arv.

Vad är kärnan i ditt författarskap?
Ett evigt letande. Jag skriver och skapar för att jag söker efter något. När jag hittat det upptäcker jag att det efter en tid förvandlats till något jag inte längre känner igen, och så måste jag börja om från början.

Varför är litteratur viktigt?
För att erhålla kunskap, tröst och insikt utan att behöva resa sig ur soffan.

Pris
Förstapris i Arvid Mörne-tävlingen 2012

Emma Ahlgren
Fotograf: Karolina Isaksson Ladda ner fullstor bild