Kurt Högnäs

Kurt Högnäs (f.1931) tillbringade sina första år i Monäs i Munsala. Efter studentexamen 1950 i Gamlakarleby blev han filosofiekandidat år 1955 och filosofielicentiat 1960. Högnäs arbetade som språklärare i Jakobstads svenska samlyceum, äldre lektor vid Björneborgs svenska samskola, och vid Kristinestads samlyceum.

"Högnäs debuterade redan 1955; den andra diktsamlingen kom 1959 och den tredje först 1972. Denna splittrade trio är kanske mest att betrakta som ett förspel till den mer produktiva fas som inleddes med Italiensk svit (1979), en samling lyriska prosaskisser som kombinerade ett lödigt modernistiskt formspråk och en klassisk litterär tradition. I de närmast följande verken, En handfull ljus (1981), Överskridningar (1983) och Nattens lökar (1985), blev texterna kortare och växlade över från poetisk prosa till prosalyrik. Ord som 'mästerskap', 'fulländning', och 'exakthet' upprepas påfallande ofta i recensionerna av dessa titlar. 'En oerhört imponerande prestation', skrev Tom Sandell i Hbl om En handfull ljus. 'Den är det inte bara i kraft av författarens lysande stilistiska begåvning utan också, ja, kanske främst genom hans förmåga att skänka personliga insikter och erfarenheter allmängiltigt liv, att liksom göra vardagen självlysande, värdefull, bortom rutinernas alla löpgravar.'"
Ralf Andtbacka, Hufvudstadsbladet 31.10.2001

Högnäs har från slutet av 80-talet växlat mellan prosa- och normallyrik.

Pris:
Högnäs har belönats av bl.a. Svenska litteratursällskapet åren 1983 och 1995 samt mottagit stipendium av Svenska Akademien år 1988.

År 2011 nominerades De bronsblå solarna till Runebergspriset med motiveringen " ... en samling finstilta och kraftfulla prosalyriska texter, som ofta utgår från naturen eller topografin. De innehåller alltid en rörelse, ett relaterande, de är dikter som bärs av många verb. Ofta finns ett jag, ibland skymtar ett vi, någon gång utvecklas en liten berättelse. Till sitt språkliga uttryck är de utsökta, varje ord är prövat och placerat lika avvägt som när den erfarne vandraren packar sin ryggsäck. Dikterna är klara, upplysande, och som all viktig dikt fäster de oss bättre vid livet. De öppnar sinnena mot ögonblicket och röjer en liten plats i tiden för sin läsare."

Tollanderska priset 2012

Diktsamlingen Refug nominerades till Runebergspriset 2016 med motiveringen:
Kurt Högnäs (f. 1931) diktsamling Refug vågar sig ut i dimman och in bland skuggorna vi måste möta för att kunna se allting klart. Genom höljen av hav och sky dras Högnäs sjuttonde bok från pojkens flyktiga sommardag och pappans minnesgångar allt mer mot istidens jättelika tidsperspektiv. Sex årtionden efter sin debut håller poeten ändå fast vid styrkan hos ett enskilt människoansikte då det biter sig samman eller öppnas till ljuskälla. Diktskeppet Refug lösgör sig från skarpa diktkategorier för att forma ett skrov som tål att se hur konturerna av att det liv vi älskat kan försvinna i ett enda svep. Mitt i en allt mörkare värld av oljekatastrofer, stormar och flykt där vi blivit skeppsbrutna snarare än skeppare bejakar Refug livet som ett böljande där varje meningsutbyte mellan människor betyder början till en brygga ut mot evigheten.

År 2016 belönades Högnäs med Österbottens konstpris med motiveringen "Högnäs betraktas som en mästerlig stilist och hans betydelse som finlandssvensk prosalyriker är synnerligen stor".

Utdrag ur recensioner:

Pressröster om Italiensk svit:
"Allt detta gestaltas med hjälp av ett sensibelt och uttrycksfullt språk, som det är en njutning att läsa. Det är en form av subjektiv stämningslyrik på prosa, som är mycket personlig och knappast har någon motsvarighet i dagens svenska litteratur." Conny Svensson, Hufvudstadsbladet

"Det finns rymd i stilen, som gör den till en njutning att läsa." Kalevi Granqvist, Vasabladet

Pressröster om överskridningar:
Men var han än ställer sig motiviskt finns det en suverän formfulländning över det han skriver, en de skärpta sinnenas känslighet och lyhördhet för ordens nyanser som åtminstone jag personligen finner så tändande, så nära som den klaraste lågan av språkligt ljus. Tom Sandelin, Hufvudstadsbladet

"Det är en hyllning till rikedomen och mångfalden, en livsbejakande, genomhumanistisk, medmänskligt varm liten bok, skriven av en av våra skickligaste stilister." Bror Rönnholm, Åbo Underrättelser

Pressröster om Nattens lökar:
"Att Högnäs förvaltar arvet från Björling och Enckell på ett utomordentligt sätt blir särskilt märkbart i naturimpressionernas starka närvarokänsla och betoning av ljuset. Landskapets tydliga detaljer och motsatsen ljus-mörker växer ut till en trösterik och svidande skön metafor för det oerhörda livet. Det är mästerligt, det är en mycket stor diktares mogna kraftprov." Björn Gunnarsson, Göteborgs-Posten

"Om "Överskridningar" (1983) skrev jag att den är ett stilistiskt mästerverk. Det är också "Nattens lökar", en inspirerande tänkebok, ett skavankfritt konstverk, som det går att slå upp var som helst i och alltid finna ord och tankar att spinna vidare på. Jag placerar den bland de böcker jag kallar livsmodingjutare och inom räckhåll." Mary-Ann Bäcksbacka, Västra Nyland

Pressröster om Tunnelbana:
"Som helhetsomdöme får man dekretera att boken utan tvivel hör till de intressantaste som dessa senare år utkommit i Svenskfinland." Tomas Mikael Bäck, Hufvudstadsbladet

Pressröster om Med sorgens mod:
"Kurt Högnäs firar en ny lyrisk seger med samlingen Med sorgens mod.
Han skriver bättre än nånsin." Bror Rönnholm, Åbo Underrättelser

"Få av de senaste årens finlandssvenska diktsamlingar har en så klar struktur, en så medveten attityd till livets och dödens obrytbara samspel." Gustaf Widén, Borgåbladet

" Jag tycker nämligen att Med sorgens mod är en storartad diktsamling, utan tvekan Kurt Högnäs bäst strukturerade och mest sammanhållna bok hittills." Kaj Hedman, Österbottningen

Pressröster om Månvass:
"Högnäs befäster sin ställning som en av de ledande finlandssvenska poeterna." Gustaf Widén, Hufvudstadsbladet

"Styrkan i K H:s lyrik är att han gång på gång lyckas formulera sig i metaforer som alldeles osökt vidgar dikten till en existentiellt allmängiltig och djupt trängande problematik." Bror Rönnholm, Åbo Underrättelser

"Jag tänker flera gånger på Octavio Paz när jag läser Kurt Högnäs, Där finns en inre släktskap, samma bildförtätning, samma suggestiva växelspel mellan framtonande gestalter och deras försvinnande. Carita Nyström, Jakobstads Tidning

Pressröster om Röster från en gräns:
"Boken innehåller några av förra årets allra finaste dikter på svenska. Det som överrumplade mig i denhär boken var kraften, den absolut egna tonen. Känslan av nödvändighet, att detta till åtskillnad från så mycket annat varit nödvändigt att skriva. Här finns en tyngd och en kärvhet som bara en till visdom genomlevd erfarenhet kan ge."
Jan Olav Ullén, Sveriges Radio P1

"Kurt Högnäs kan verkligen konsten att fängsla en läsare med sin magiskt berättande dikt. Framför allt är Kurt Högnäs en metafysisk visionär i Rainer Maria Rilkes anda." Bo Gustavsson, Uppsala Nya Tidning

""Röster från en gräns" är som helhet ytterst väl komponerad, lika så varje enskild dikt, avstämd och noggrant avlyssnad, tät och gripande utan att någonsin andas resignation, bli tung och/eller patetisk." Mary-Ann Bäcksbacka, Västra Nyland

Pressröster om Som en sten i rymdens brunn:
"Samlingen fungerar utmärkt som ett slags meditationer över universum och människans plats i detta." Arne Toftegard Pedersen, Hufvudstadsbladet

Pressröster om Kontrabas till valarna:
"Det finns gott om överrumplande, ibland rent genialiska formuleringar." Ralf Andtbacka, Hufvudstadsbladet "Bilden av Kurt Högnäs som en spännande och intressant lyriker bekräftas vältaligt än en gång." Bror Rönnholm, Åbo Underrättelser

Kurt Högnäs
Fotograf: Gunnar Högnäs Ladda ner fullstor bild