Lina Hagelbäck

Är författare och litteraturkritiker.
Har fil. kand. i spanska och litteraturvetenskap från Stockholms Universitet.
Litteraturstudier vid Granadas Universitet, Spanien.
Biskops-Arnö, Skrivarlinjen.
Journalistutbildning, JMK i Stockholm.

Vad skrivandet och läsandet betyder för mig går inte att sammanfatta, det är alltför vidsträckt och starkt. En känsla är ändå att jag vill åt det som rinner, klibbar sig fast, lavan, olika sorters passioner. Att texten förför på ibland skrämmande vis, kräver, vill, ifrågasätter föreställningar, maktförhållanden. Att bli berörd av dikt, djupt, är det essentiella. Att texten väcker det oväntade, till exempel genom ett våldsamt bildspråk eller genom vilda nyord. Det stillsamma, hemliga kan också drabba hårt. En form jag tycker om är samarbeten. Det ensamma skrivandet har sin kraft, det tvåsamma sin. Detta att skapa något tredje av två sätt att skriva.

Bild: Lina Hagelbäck (t.v.) och Ulrika Nielsen. 

Lina Hagelbäck
Fotograf: Cato Lein Ladda ner fullstor bild