Ulrika Nielsen & Lina Hagelbäck

Ömhetsmarker

Två poeter, en text

Ömhetsmarker är en diktsamling med två signaturer.
Lina Hagelbäck och Ulrika Nielsen är mitt uppe i egna författarskap, och ur deras vänskap växer en gemensam text. Ibland kan läsaren urskilja de två författarnas egna röster, men det har också skett en sammansmältning av språk och kropp: ur detta uppstår en ny röst, ett möjligt rum och ett tillstånd som är skrivandets.

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. tilldelade Lina Hagelbäck och Ulrika Nielsen pris på sin årshögtid 5.2.2018 för Ömhetsmarker med motiveringen Mot all konvention, och med en drabbande ironisk distans, skapar de ett nytt lyriskt ackord i den samtida litteraturen.

Recensioner

Själsfrändskapen, som är ett slags genomlyst kärlek, hjälper oss att finna någonting av det som vi upplever att vi förlorat i oss själva. /---/ En del rader och ord har en sådan lyskraft att man nästan känner sig bländad.
Kaj Hedman, Vasabladet

Väninneskapet i Ömhetsmarker är en påminnelse om hur lite plats den komplicerade, svåra kvinnliga vänskapen får i litteratur och populärkultur.
Jenny Jarlsdotter Wikström, Hufvudstadsbladet

Litterär vänskap mellan kvinnor - ett stort ämne. Man kan givetvis läsa boken genom en viss aktivism och tänka att man äntligen skriver om ett undervärderat fält, kvinnors vänskap. Bra så, men det andra planet i boken pockar minst lika mycket på uppmärksamhet. Det handlar om litteraturen som en arena, kanske den sista, för det okorrumperade språket, för risktagning och ohämmade kontakter.
Ann-Christine Snickars, Åbo Underrättelser

Denna bok är i sanning ett nytt sätt att skriva poesi, och fräscht att det är två kvinnor som lyfter fram sitt samarbete och sin vänskap. /---/ Dialoger är en rolig form av poesi och bokens tredelning med lite olika litterärt grepp är också tilltalande.
Lisa Lindell, Österbottens Tidning

Nu finns det en ytterligare form för samarbete, ytterligare en förebild och en lämplig ram. Det är inte språket i sig heller som är viktigast i Ömhetsmarker, utan innehållet, att det bildas en berättelse. En berättelse om tillit, om ömhet, om djup kärlek. Det blir då poesi som vill något, som har ambitioner att åstadkomma något och också gör detta. Det är inte bara imponerande, utan också vackert. 

Blogg, Bernur

Ömhetsmarker Provläs

5.00 € 22.00 €

Köp