Malin Slotte

Malin Slotte är född 1972, uppvuxen i Öja och bosatt i Helsingfors där hon arbetar som tv- och filmredaktör på Hufvudstadsbladet.

Vad är kärnan i ditt författarskap?
Det är vanskligt att försöka se sig själv utifrån, man är dömd att misslyckas. Men kärnan i ett författarskap är väl alltid en själv, ens eget perspektiv, ens egna funderingar, iakttagelser och fantasier. Jag kan tycka att jag dras till sådant som jag av olika anledningar inte borde skriva om. Vad skulle jag dit och rota, kan jag tänka i efterhand. Men då är det för sent.

Varför är litteratur viktigt?
Litteraturen har förstås många olika funktioner. En är att man i litteratur kan tala om sådant som man annars inte talar om, synliggöra det osynliga, och nyansera sådant som vi kanske är vana att se på ett visst sätt. På så vis kan den ha funktionen av frizon och ventil, trösta och ge upprättelse. I ett samhälle utan litteratur vill man inte leva - kan man ens?

Skiljer sig finlandssvensk litteratur från annan, i så fall hur?
Den finlandssvenska litteraturen är som finlandssvenskarna: det mesta finns representerat, det vill säga den är bred och rik på genrer.

Läser helst
En inventering av mina läsvanor visar: till övervägande del kvinnliga författare, mestadels nyutgivet, och en hel del finlandssvenskt.

Skriver helst
Lekfullt, utan prestationskrav, i kontakt med en läsare.

Högsta önskan
Beträffande skrivandet önskar jag att jag vad som än händer kan fortsätta uttrycka mig. Då finns det liksom ändå alltid lite hopp.

 

Malin Slotte
Fotograf: Cata Portin Ladda ner fullstor bild