Otto Gabrielsson


Otto Gabrielsson är uppvuxen i Nacka utanför Stockholm och bor numera i Köpenhamn. Hän är legitimerad psykolog från Karolinska Institutet i Solna och har även studerat idéhistoria, retorik, filosofi, djuretik, litteratur-, konst-, religions- och teatervetenskap.

Fotograf: Lisa Arfwidson

Till pressrummet

Verk