Pia Ingström


Pia Ingström (f. 1958) har studerat journalistik, socialantropologi och litteratur i Helsingfors och Åbo. Hon arbetade som litteraturkritiker och litteraturredaktör på Hufvudstadsbladet och har efter pensioneringen fortsatt skriva kritik för tidningen.
Pris av Svenska litteratursällskapet 2008, 2015, 2018 och 2024.
Tre av Ingströms böcker har även utkommit på finsska.

Fotograf: Cata Portin

Till pressrummet

Verk