Ralf Andtbacka

Skrivandet är det som återstår. Detta är den vägkorsning i tanken jag återkommer till med jämna mellanrum. Den är besläktad med insikten om att det enda sättet för mig att vara författare är att "sluta" vara författare. Vad ska jag då skriva, utgående från en sådan motsägelsefullhet? Poesi, alltid, alltid poesi. Varför då? ”För att den ska finnas”, som Peter Didsbury uttryckte det. Jag tror mig förstå vad Didsbury menar när han säger: ”The more you are true to the eccentricity of yourself the more you will find people understanding it.”

Ralf Andtbacka är född år 1963 i Kronoby och bosatt i Vasa sedan 1990. Han har sedan slutet av 1980-talet verkat som poet och kritiker och arbetat på bred front för att främja poesins livsvillkor både inom Finland och internationellt. År 20002005 verkade Andtbacka som länskonstnär i litteratur i Österbotten. Under sin tid på den posten startade han bl.a. litteraturfestivalen Vasa LittFest. År 2010 grundade han förlaget Ellips. Andtbacka har också översatt skönlitterära texter av bland andra Peter Didsbury, John Ashbery, Raymond Carver, Simon Armitage, Tony Harrison, Timothy Findley, Maura Dooley, Ann Sansom, Bernadine Evaristo, Harri Nordell och Markku Paasonen.

 

Vad är kärnan i ditt författarskap?

Jag är inte säker på att det finns en kärna. Vad skulle det innebära till syvende och sidst? Jag fastnar så lätt i det bokstavliga. Låt oss säga så här: Om mitt författarskap vore en ask och jag öppnade den och fann den tom skulle detta inte oroa mig.

 

Varför är litteratur viktigt?

För att vi finns till men inte för alltid. För att vi har språk men ingenting blir färdigskrivet.

 

Skiljer sig finlandssvensk litteratur från annan, i så fall hur?

Ingen litteratur är väl någon annan helt lik. Också vi försöker skriva oss en plats och ett sammanhang, utan att någonsin riktigt lyckas med det. Men vi misslyckas på vårt eget sätt. För detta har jag en sympati som har vuxit med åren.

 

 

Pris

Café Sjöjungfrun nominerades till Runebergspriset år 1999 med bl.a. följande motivering:

En helgjuten diktsamling som präglas av språklig spänstighet och lågmäld humor. Andtbacka rör sig smidigt såväl i barndomens gränsmarker och minnets korridorer som i nuets nötta landskap.

 

År 2009 belönade SLS Ralf Andtbacka för diktsamlingen Wunderkammer

"Med intellektuell driftighet utforskar Andtbacka språk och ting i ett slags samlandets och återvinningens poesi. Det semantiska sätts ur spel och verbala uttryck frigörs till nya sammanhang som gäckar läsarens förförståelse och prövar läsbarhetens gränser. Uppslagsrikt skapar författaren ett poetiskt informationsflöde med egen signatur."

 

Wunderkammer nominerades till Rundradions lyrikpris Den dansande björnen med motiveringen:

... det vi som läsare kastas in i är ett sinnligt och svindelframkallande språkbad utan like. Som läsare finner man hjärnan inkörd i alkemisternas ugn athanoren där man mer än villigt låter poetens alkemiska vätskor ha sin verkan och det är ren och skär njutning att känna hur alla dessa oväntade och associationsinspirerande kombinationer, juxtapositioner, väller in och ut genom skorstenen på en.

 

År 2012 nominerades Magnetmemoarerna till Runebergspriset 

"Ralf Andtbackas Magnetmemoarerna är ett försök att integrera allt i en text, ett försök att redigera själen. Det kan lyckas om man är hängiven, besatt. Det kan fungera om man har modet att misslyckas. Texten har ett havererat diktprojekt som motor, men på handlingsplanet beskriver boken en kakelugnsrenovering, ett krävande arbete med många kinkiga moment. Den gestaltar hur vardag och fantasi hela tiden korsar varandra, hur verkligheten och det skrivna konkurrerar, byter plats, går upp i rök. Magnetmemoarerna är också ett verk där skvattgalna excesser i formalia till slut ingår förbund med en överseende humor."

 

År 2013 tilldelades Andtbacka Choraeuspriset "för hans framgångsrika författarskap som lyriker samt för hans intensiva arbete bland annat som kritiker för att skapa förutsättningar för att stärka och synliggöra litteraturen -- inte minst gällande unga, lovande lyriker -- i vårt eget landskap".Ralf

År 2014 nominerades diktsamlingen Fält till Den dansande björnen: "Likt en cyklist (eller ett flygplan) cirklar och zoomar diktjaget in såväl det konkreta som det lyriska landskapet, och författaren (liksom läsaren) blir ett med rörelsen och rytmen."

 

Översättningar

Kortare urval av Andtbackas dikter har översatts till finska, engelska, rumänska och serbiska.

 


Läs mer om Ralf Andtbacka här:

Författarnas Österbotten

 

10 Ways into Finland-Swedish Literature (FILI)

 

Litteratursamarbetet Interlands hemsida

 

 

 

Ralf Andtbacka
Fotograf: Cata Portin Ladda ner fullstor bild