Agneta Rahikainen

Jag samlar på biografier, memoarer och konstnärsöden. Men det är inte egentligen enbart livshistoria jag intresserar mig för, det är hur man berättar den. Vad inkluderas och vad döljs och varför? Som människa är man inte expert på sitt eget liv och ingen annan kan vara det heller, inte objektivt och inte uttömmande. Det finns alltid en agenda bakom det biografiska berättandet. Det kan handla om beundran, förakt, avundsjuka, idealisering, sentimentalisering eller ren och skär nostalgi. Om jag berättade något om mig själv, här och nu, skulle det också bli vinklat, så det enda jag säger är att jag är en skrattande strimma av en scharlakanssol.

 

Med fara för att vara vinklade tillägger vi att Agneta Rahikainen är född år 1963 och bosatt i Helsingfors. Sitt levebröd förtjänar hon som programchef vid Svenska litteratursälskapet där hon bl.a. svara för koordineringen av allt finlandssvenskt program på bokmässorna i Göteborg och Helsingfors. Hon lägger sista handen vid en doktorsavhandling Poeten och hennes apostlar, en biomytografisk analys av Edith Södergranbilden och har även tidigare gett ut verk om Södergran, Henry Parland samt Johan Ludvig och Fredrika Runeberg.

Vad är kärnan i ditt författarskap?

En obotlig nyfikenhet på döda poeter, men också på andra historiska personer. Jag upplever att historia och förgången tid kan vara precis lika eller ännu mer spännande än fiktion. Jag intresserar mig för att pussla ihop information från gamla brev, dagböcker, manuskript och fotografier till en läslig och logisk helhet. Och att rota i författarmyter är min absoluta specialitet. Alla, också poeter, har mänskliga sidor.

Varför är litteratur viktigt?

Utan litteratur utarmas språket, kulturen och historien. Att läsa är nödvändigt!

Fackboksförfattare: Hur väljer du dina teman?
Jag skriver om det som intresserar mig, om verkliga människor och hoppas att jag ska kunna ge dem rättvisa och inte hitta på nya författarmyter.

Skiljer sig finlandssvensk litteratur från annan, i så fall hur?
Finlandssvensk litteratur är i internationell jämförelse mycket bra, åtminstone skönlitteraturen. Hur den skiljer sig vet jag inte.

 
 

Pris

Statens pris för informationsspridning 2003

Svenska Akademien 2009

Svenska litteratursällskapet i Finland 2010
Svenska litteratursällskapet i Finland 2015 för boken Kampen om Edith. Biografi och myt om Edith Södergran

Översättningar

Tulena yli tuhkan. Edith Södergranin valokuvia (1993) SKS

Johan Ludvig ja Fredrika Runeberg. Kuvaelämäkerta (2004) SKS

 

Agneta Rahikainen
Fotograf: Cata Portin Ladda ner fullstor bild