Agneta Rahikainen


Agneta Rahikainen är född 1963 i Sibbo och bor i Helsingfors men är sommarboende i Pargas. Hon är filosofie doktor och har studerat nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Hon arbetar som marknadsföringschef vid Svenska litteratursällskapet i Finland. Hon har skrivit biografier om J.L. och Fredrika Runeberg, Henry Parland och gett ut flera verk om Edith Södergran, både biografier och dikturval. I de flesta böcker skapar hon ett samband mellan bildkonst/ fotografi och skönlitteratur. Hon är specialist på biografiforskning och speciellt intresserad av sjukdomars inverkan på konst och litteratur. Hon har bland annat skrivit om syfilis och dess inverkan på konst, litteratur och musik. För sitt författarskap har hon tilldelats Statens pris för informationsspridning, pris från Svenska Akademien samt flera pris från Svenska litteratursällskapet i Finland.

Följ i sociala medier

Fotograf: Helen Korpak

Till pressrummet

Verk