Agneta Rahikainen

Jag samlar på biografier, memoarer och konstnärsöden. Men det är inte egentligen enbart livshistoria jag intresserar mig för, det är hur man berättar den. Det handlar alltid om val: vad väljer man att berätta och vad låter man bli osagt. Som människa är man inte expert på sitt eget liv och ingen annan kan vara det heller, inte objektivt och inte uttömmande. Det finns alltid en agenda bakom det biografiska berättandet. Det kan handla om beundran, förakt, avundsjuka, idealisering, sentimentalisering eller ren och skär nostalgi. Om jag berättade något om mig själv, här och nu, skulle det också bli vinklat, så det enda jag säger är att jag är en skrattande strimma av en scharlakanssol.

Med fara för att vara vinklade tillägger vi att Agneta Rahikainen är född år 1963 och bosatt i Helsingfors. Sitt levebröd förtjänar hon som marknadsföringschef vid Svenska litteratursällskapet där hon bl.a. svarar för koordineringen av allt finlandssvenskt program på bokmässorna i Göteborg och Helsingfors. Hon har doktorerat på Edith Södergran med avhandlingen Poeten och hennes apostlar, en biomytografisk analys av Edith Södergranbilden 2014 och har även tidigare gett ut verk om Södergran, bland annat Kampen om Edith. Hon har också skrivit böcker om Henry Parland samt Johan Ludvig och Fredrika Runeberg. År 2021 kom hon ut med boken Smittans rike. Om syfilis i konst, kultur och kropp.

Vad är kärnan i ditt författarskap?

En obotlig nyfikenhet på döda poeter, men också på andra historiska personer. Jag upplever att historia och förgången tid kan vara precis lika eller ännu mer spännande än fiktion. Jag intresserar mig för att pussla ihop information från gamla brev, dagböcker, manuskript och fotografier till en läslig och logisk helhet. Och att rota i författarmyter är min absoluta specialitet. Alla, också poeter, har mänskliga sidor. De senaste åren har jag intresserat mig speciellt för sjukdom i litteratur och inte minst mytomspunna sjukdomar. Så myterna är det centrala i mitt författarskap. Och alltid ur feministisk synvinkel.

Varför är litteratur viktigt?

Utan litteratur utarmas språket, kulturen, historian och meningen med livet. Att läsa är nödvändigt!

Fackboksförfattare: Hur väljer du dina teman?
Jag är intresserad av hur vi ska förstå konsten och litteraturen. Som litteraturvetare kan jag hjälpa andra läsare att få ett bredare perspektiv på litteraturen, att få nya insikter. Eftersom jag är litteraturvetare läser jag också bildkonst, jag vill förstå motiven, förstå vad som ligger bakom. Hur bildkonstnären tänker och tolkar. Därför börjar mina böcker handla alltmer om bildkonst och fotografi. 

Skiljer sig finlandssvensk litteratur från annan, i så fall hur?
Finlandssvensk litteratur är internationellt högtstående. Jag är övertygad om den finlandssvenska litteraturen, med sitt mångdubbla minoritetsperspektiv, alltid kan visa på vår komplexa värld ur en ny och ibland lite överraskande synvinkel.

 
 

Pris

Statens pris för informationsspridning 2003

Svenska Akademien 2009

Svenska litteratursällskapet i Finland 2010
Svenska litteratursällskapet i Finland 2015 för boken Kampen om Edith. Biografi och myt om Edith Södergran

Översättningar
Edith Södergran - Elämä (2023) Kustantamo S&S

Tulena yli tuhkan. Edith Södergranin valokuvia (1993) SKS

Johan Ludvig ja Fredrika Runeberg. Kuvaelämäkerta (2004) SKS
Edith Södergran - Elämä (2023) Kustantamo S&S

Agneta Rahikainen
Fotograf: Helen Korpak Ladda ner fullstor bild