Gösta Ågren


Gösta Ågren (1936-2020) studerade på 1960-talet humaniora vid Stockholms universitet, där han disputerade med en avhandling om Dan Anderssons liv och diktning år 1971. Han studerade också vid Svenska filminstitutets filmskola åren 1964-1966. Ågren, bosatt i Vasa och Nykarleby, har verkat som fabriksarbetare i Jakobstad 1953-1954, som journalist vid Folktidningen Ny Tid 1954-1956 och 1958, som lärare vid Kalix folkhögskola i Sverige hösten 1967 och som frilansande filmregissör 1965-1975 – en period, som både kulminerade och utmynnade i televisionsserien Amirika 1975.

Ågren debuterade redan år 1955 med diktsamlingen Kraft och tanke. Sitt genombrott fick han under sjuttiotalet med samlingar som Var inte rädd och Molnsommar.
En höjdpunkt på sin diktarbana uppnådde Ågren med Jär -trilogin: Jär 1988, dialekt för Här, Städren 1990 ”Städerna” och Hid 1992 ”Hit”. 666

Pris
Jär-trilogins första del vann Finlandiapriset år 1989. Priskommittén motiverade sitt beslut med Ågrens förmåga att föra in vardagen i dikten och skissa människor med några ord.
För Jär fick han även Carl-Emil Englundpriset år 1989: ”Med paradoxen som verktyg skapar Ågren en kärv och åskådlig diktning, fylld av temperament och visdom".

Utom Finlandiapriset har Ågren bland annat mottagit Tollanderska priset år 1986, Dan Andersson-priset 1995, Vasa läns konstpris 1997, Choraeus-priset 2001 och Pro Finlandia -medaljen 2006.

År 2011 nominerades Ågrens diktsamling I det stora hela till Nordiska Rådets litteraturpris. Här ett utdrag ur motiveringen: I det stora hela har ett drag av bokslut men utan tillstymmelse till sentimentalitet. Livet var, är och förblir den plats där ”människan kommer, skadas och går”. I Ågrens lakoniska summeringar finns emellertid också tröst, som en del av vandringens, och diktens, paradoxala logik: ”Gång/på gång skall du inse,/att du någon gång måste/ge upp. Så kommer du/att få kraft/att fortsätta.”
Samma år tilldelades Ågren Svenska Akademiens Finlandspris för betydelsefulla insatser inom Finlands svenskspråkiga kulturliv.
År 2013 belönades Gösta Ågren av Stiftelsen Längmanska kulturfonden i Sverige: "Ågren är en existentiell diktare som inte väjer för de svåraste frågorna: döden, våldet, meningen med livet. Han går ofta i dialog med filosofer och tänkare; brottas med dem i sträng granskning av relevansen i deras ord. Gösta Ågrens poesi ger läsaren både verktyg att möta det skoningslösa livets angrepp och den glädje en absolut språkkänsla erbjuder."

Översättningar
Ågrens verk har översatts till finska, engelska, franska, spanska, isländska, ryska, holländska och ungerska. Ågrens finska förlag är WSOY.

Pressröster
”Här finns det mesta man kan önska sej av en bra dikt: sträng form, visuell spänning och laddat innehåll med engagemang i de stora livsfrågorna”, skriver Gustaf Widén om Jär i Borgåbladet. (18.8.1988)

”Det är en märklig bok, full av mycket stor dikt… Med sina spänningar och motsättningar är den dessutom en ovanligt öppen bok, där läsarens medskapande roll blir strikt accentuerad”, konstaterar Michel Ekman i Hufvudstadsbladet. (18.8.1988)

Fotograf: Paschinsky Studio

Till pressrummet

Verk