Gösta Ågren

Bottniska nätter

I fängelset är friheten

det egentliga straffet:

du minns den ständigt.

Det gäller därför

att i stället minnas

stjärnhimlen,

detta onåbara sigill,

som omger jorden. Allt

är inlåst.

Bokens titel anspelar på Aulus Gellius Attiska nätter. Gösta Ågrens nätter fylls av årstidernas växling, minnets rum och de tätnande åren. En sjukdomsdiagnos har blivit katalysator för diktandet och författaren ser och talar bortom illusionerna och flyktförsöken. I djupet finns ändå en mildhet, en ömhet, som omfattar människan och hennes öde, diktarens och alla levandes.

Bottniska nätter blir till ett fönster mot karga och tydliga landskap, nya också för diktaren, som uppmanar oss att välja "pausens frihet, timmar, djupa som år".

Recensioner

Det handlar om åldrande, om livets slut, om vänner, minnen. Men det är alls inte sentimentalt skrivet, utan med en viss stramhet. Gösta Ågren låter människan i boken betrakta det som är gemensamt för alla, och han skriver om detta med en skenbar enkelhet som gör dikterna vackra och många gånger tidlösa.

Arne Johnsson, BTJ

... stjärnstormar av skönhet och djup ...

Det finns en styrka buren av insikt, sorg, glädje och värdighet i boken som gör Bottniska nätter till en av Gösta Ågrens starkaste diktsamlingar.

Kej Hedman, Vasabladet

... få kan som han påminna oss om det självklara, det som vi alltid glömmer.

Michel Ekman, Hufvudstadsbladet

Det är svårt att inte charmas av Ågrens tilltal, inte minst för att det så bergsäkert litar på sina egna kvaliteter, det råder liksom aldrig någon tvekan om att diktens arkaiska landskap kommer att fortsätta fyllas av ljus oberoende av hur mycket bildligt och bokstavligt mörker den fysiska verkligheten än behagar tvinga på oss ...Nu / som då är styrka / fångenskap och endast dikten / förmår skydda dig mot / din existens. heter det exempelvis i dikten Dröm och dag. En författare som har nått en nivå där han obehindrat kan blicka in i sitt inre landskap behöver egentligen inte se något annat, även om det fysiska livets förluster givetvis dyker upp som ett mörkt dis här och var.

Sebastian Johans, Ny Tid

Gösta Ågren är i mina ögon en av det svenskspråkiga Finlands viktigaste moderna diktare och essäister. --- Ågrens poesi är unik, i sitt tilltal, i sin rytm och i sitt av stor skönhet präglade språk.

Thomas Nydahl, Horisont

Vart man än vänder sig bland Ågrens Bottniska nätter, i det vidsträckta skymningslandet mellan avdelningarna Höst och Vår, överraskas man av hur mycket det finns att se i mörkret. Hur ljust det ändå är.

Maili Öst, www.kiiltomato.net

Bottniska nätter
Slutsåld