Magnus Londen

Magnus Londen är en mångsysslare. Han är journalist och programledare för talkshowen Eftersnack på Yle Vega som snackat sig igenom veckan som gått ända sedan 2005. När han skriver journalistisk text trivs han bäst med reportage och kolumner. I bokform har han skrivit flera reseskildringar från både obskyra och mindre obskyra platser.

Sitt intresse för resor och turismhistoria ledde i tiden dessutom till boken Come to Finland som är en hyllning till den klassiska finländska rese-affischen.

Det i sin tur ledde till grundandet av designföretagen Come to Finland samt Come to Sweden som Londen i dag driver. År 2017 var han huvudplanerare för utställningen Come to Finland på Nationalmuseet i Helsingfors. För närvarande planerar han utställningen Come to Norden som öppnar på Nordiska Museet i Stockholm våren 2022. Londen undervisar också i reportageskrivande.

Vad är kärnan i ditt författarskap?

Mitt mål är att skriva i scener, bolla med humor eller satir och den vägen förmedla en berättelse. Jag blir själv alldeles mosig i huvudet av en för smart eller för komplicerad tv-serie eller roman, så jag försöker skala av när jag själv skriver. Kanske mest så att jag själv ska förstå vad jag sysslar med.

Jag trivs med tvära kast och varierande tempo i mina texter. Jag försöker hitta karaktärer som jag tycker om och jag försöker skildra dem med kärlek, som de människor de faktiskt är oberoende om det handlar om skönlitteratur eller reportage.

Varför är litteratur viktigt?

Det finns naturligtvis otaliga orsaker, både på samhällelig- och individnivå. För mig personligen handlar det mest om frågeställningen kring vad som ger en bättre nattsöm: att avsluta dagen med en bra bok versus ett frossande i nyheter eller ytterligare en beroendeframkallande tv-serie?

Skiljer sig finlandssvensk litteratur från annan, i så fall hur?

Det vet jag inte. Men jag vet att vi ska vara stolta och glada över att en såpass liten minoritet har en såpass stark litterär tradition och nutid.

Detta vet Google inte om mig:

Google vet så där på riktigt väldigt lite om mig och antagligen om dig också. Och så ska det förbli, heh.
Pris:
Charter! (foto: Nico Backström) tilldelades Bo Carleskogs litterära pris (Svenska litteratursällskapet) år 2000.
Londens böcker har också utkommit på finska (Like och Tammi)

År 2005 utsågs Magnus Londen till Årets frilansjournalist. Föreningen Finlands frilansjournalister berömmer Londen främst för hans reportage som bygger på egna observationer, hans radioprogram och hans kolumner i svenskspråkiga medier.

S:t Petersburg metropolen runt hörnet nominerades till Fakta Finlandia 2003 med motiveringen: En insiktsfull skildring av en imperial stad, där historien, minnet och nuet kondenseras i vardagens paradoxer, där invånarna i tal, tanke och rörelse skapar meningsfull ordning. Stilen höjer boken över reseguidens nivå till en personligt målad ikon, som förundrar, fascinerar, skämmer och lockar.

Resetidningen Mondo valde S:t Petersburg metropolen runt hörnet till den bästa reseboken 2003.
...ett briljant opus och en kulturgärning som ... gör läsaren bekant med hur det är att leva i staden. Boken borde vid sidan av visumet vara en obligatorisk anskaffning för alla som besöker S:t Petersburg.
Londen fick 17.5.2010 ta emot Hugo Bergroth-priset på 5000 euro. I motiveringen till priset sägs att reseskildraren, debattören, historikern, reportageförfattaren och kolumnisten Londen i sin stilistiskt säkra och språkligt fyndiga prosa i långt över tio år förundrat sig över samhällets orättvisor och människans egendomligheter.

År 2011 belönade Svenska litteratursälskapet Magnus Londen för boken Över daggstänkta berg. Finlandssvensk scouting 19102010 med motiveringen "Den svenska scoutrörelsen i Finland framträder genom ideologier och idéer men också genom enskilda personer och scouternas symbol- och föremålsvärld. Det stora och det lilla förenas till en fullödig berättelse som tilltalar sin läsare på många plan."

Magnus Londen
Fotograf: Helen Korpak Ladda ner fullstor bild