Över daggstänkta berg

Finlandssvensk scouting 1910-2010

Lägsta pris under senaste 30 dagar:
39,00 €
Artikelnr: N/A Kategori:
Recensioner

År 2011 belönade Svenska litteratursälskapet Över daggstänkta berg. Finlandssvensk scouting 1910–2010 med motiveringen: Den svenska scoutrörelsen i Finland framträder genom ideologier och idéer men också genom enskilda personer och scouternas symbol- och föremålsvärld. Det stora och det lilla förenas till en fullödig berättelse som tilltalar sin läsare på många plan. Den digra historiken som omspänner över 300 sidor, är välskriven. Texten går på djupet där det behövs utan att bli uttröttande. … Texten är dessutom skriven med glimten i ögat. … Också ombrytningen bidrar till bokens magnetism. Bilder, detaljer, illustrationer, faktarutor och textsnuttar lyfts fram på ett så smarrigt sätt att man bara vill läsa vidare och vidare. Niclas Erlin, Västra Nyland Med journalistisk stringens, värme och rapp pennföring exponeras scoutrörelsen i hela sin brokiga utformning. ML, Kyrkpressen Flera detaljer som för en utomstående kan verka små men som för scouten är självklart förknippade med stora upplevelser - som till exempel sättet att kasta livlina eller Sinolens förmåga att förstöra en trangiamåltid - är briljant beskrivna. Över daggstänkta berg är en ambitiös bok som kombinerar analys av de stora händelserna styrda av historiens hand med givande berättelser om den enskilda scoutens strapatser i skärgård och skogar. Johan Ekman, Hbl Det hade lätt kunnat bli digert och tungläst men historiken har pigg och lockande layout. När man väl öppnat den är det svårt att lägga den ifrån sig, speciellt om läsaren själv är gammal scout. De 500 bilder som boken illustreras med är i många fall unika dokument. … Det är inte bara fotografier som livar upp texten. I boken ingår också bland annat pressklipp, teckningar hämtade ur gamla instruktionsböcker eller gjorda av scouter samt korta och ofta humoristiska skildringar om olika scoutäventyr. De varvas med faktaspäckade texter om samhällsutveckling och olika skeenden inom scoutrörelsen, både i vårt land och med utblickar i världen. I dessa tar författaren också upp de krockar det kan bli när det finns många starka viljor och passionerat engagemang för det man jobbar med, men utvecklingen kanske inte alltid blir den man önskar. Lotta Sjöblad, Syd-Österbotten Magnus Londen är en god stilist med ett flytande språk. Eftersom han själv varit scout kan han bjuda på många levande beskrivningar: Hur det är att dela tält med miljontals myggor. Hur mat som tillretts på stormkök lätt får en ”pikant” bismak av sinol. … Lisbeth Rosenback, Vasabladet Till karaktären bidrar förstås också det mycket rika bildmaterialet som kraftigt understöder Londens strävan att lyfta fram gräsrotsnivån, att skriva en historik över verksamheten och inte enbart över organisationen. Bror Rönnholm, Åbo Underrättelser Läs den från pärm till pärm och studera noggrant varje bild, eller bläddra i den och läs det som intresserar och låt ögonen flyktigt flyta över bilderna. Oberoende av hur man väljer att göra nås man av en inlevelserik atmosfär som drar in läsaren i en annan värld. … Magnus Londen är en person som behärskar scoutingens krokiga väg från 1910 till 2010 … Verket har en otroligt fin layout där det getts riklig plats till bilder och fotografier av olika slag. Dessa förmedlar tillsammans med Londens inlevelserika berättarteknik en levande bild av scoutingens frammarsch genom tiden.

Anna Silvan, Scoutposten
Författare
Magnus Londen

Magnus Londen (f. 1968) är journalist och programledare för talkshowen Eftersnack på Yle Vega ända sedan 2005. Han driver också designföretagen Come to Finland och Come to Sweden. Londen undervisar också i reportageskrivande. Pris: Pris av SLS år 2000 och 2011. Nominerad till Fakta Finlandia 2003 för S:t Petersburg metropolen

Läs mer

Ytterligare information

Ytterligare information

ISBN

9789515227157

Utgivningsår

2010

Format

Hårda pärmar

Sidantal

Ljudfils längd

Åldersgrupp

Författare

Magnus Londen