Marianne Backlén


Marianne Backlén är född år 1952 i Helsingfors och arbetar som författare på heltid. Till hennes särintressen hör musik, öar, yttrandefriheten och anglosaxisk gaylitteratur.
Backlén är resenär och kulturell gränsöverskridare i finlandssvensk litteratur, ofta prisad för sin förmåga att gestalta ungdomars världsbild. Hennes berättelser utspelar sig ofta i multikulturella miljöer; långa vistelser i New York och på Jamaica avspeglas i romaner som Skuggan av Ninja, Hundarna i Kingston och Donovan från Jamaica. Romanen Karma , som har ett buddhistiskt ledmotiv, tar upp situationen för finländska kvinnor som gift sig med utländska män och stött på problem i det moderna finländska samhället. Den osynliga draken vetter mot science fiction-genren som hon även odlat i noveller. I På andra sidan Finska viken är huvudpersonen Marju Sinijärv, en 16-årig elitgymnast, som pendlar mellan Tallinn, Helsingfors och S:t Petersburg.

Läs Mariannes blogg Violetta skymningar

 
Varför är litteratur viktigt?
Att läsa skönlitteratur betyder att man dyker in i nya världar och inspireras av författarens sätt att hantera språket. Ofta söker jag upp författare, vars böcker förmedlar någonting om ett land eller en kultur som jag inte vet så mycket om, historiskt och psykologiskt. Poesin är viktig eftersom den lär oss nya sätt att associera till ord, känslor och fantasin. Jag läser gärna svensk nutidslitteratur och det mesta som mina författarkolleger i Finland ger ut.
 
Skiljer sig finlandssvensk litteratur från annan, i så fall hur?
Den finlandssvenska litteraturen är starkt förankrad i ”ankdammen”, också omnämnd som ”det trånga rummet”. I det utpräglat lokala finns också fönster mot det universella, ibland svåra att upptäcka. Det är kanske lättare att leka med språket på finska, som är så rikt på olika dialekter. 
Jag hoppas att finlandssvenska författare, som publiceras i Sverige, får fortsätta att odla finlandismer så som dynvar, råddig och simkostym.
 
Marianne Backlén berättar om boken Eldfågelns dans i Boktid
 
Pris
Prisbelönt av Svenska litteratursällskapet 1976, 1981, 1994, 2002 och 2012 med motiveringen: I romanen Eldfågelns dans återger hon i en skickligt uppbyggd polyfon komposition balettens 1900-tals historia från kreatörernas och dansarnas horisont. Hon gestaltar den nutida dansarens yrkesvardag via sin – fiktiva – huvudperson, medan stora namn ur historien (bla. Tjajkovskij, Nijinsky, Karsavina, Nurejev) med sina röster får fördjupa perspektivet bakåt.
 
Svenska Yles litteraturpris 2011 för Eldfågelns dans. Enväldige domaren programchef Agneta Rahikainen på Svenska Litteratursällskapet motiverade sitt val; ”Marianne Backlén fångar i romanen Eldfågelns dans ett myller av röster, rörelser och tidsplan. Läsaren slungas in i balettvärldens virvlar, en värld som doftar, smakar och berör. Backléns förmåga att skapa trovärdiga karaktärer och en fungerande dialog är svår att överträffa.”
 
Första pris i Fontana Medias liv.nu för ungdomsromanen Kopparorm 2007
Finlands svenska författareförenings stipendiebostad Villa Biaudet, Lovisa, 2001–2003. 
Finlandspriset för ung konst, 1997
 
 
Översättningar
Till finska: Skuggan av Ninja, Donovan från Jamaica, Karma, Bastionerna, Eldfågelns dans
Till ryska: På andra sidan Finska viken
 
 

 

 

Verk