Märta Tikkanen


Märta Tikkanen föddes år 1935 i Helsingfors. Hon tog en filosofie kandidat examen år 1958 och har arbetat både som journalist för Hufvudstadsbladet, lärare vid Drumsö Svenska Samskola, rektor för Helsingfors svenska arbetarinstitut samt som kolumnist för flera dagstidningar och tidskrifter. Hon var gift med Henrik Tikkanen som avled år 1984. 

Märta Tikkanen skriver om kvinnor som vill skydda sig mot mäns ägandebegär, bevara sin privata sfär och även verka utanför familjen. Hennes författarskap inleddes 1970 med romanen nu imorron. Tikkanens verk har översatts till över 20 språk och sålt hundratusentals exemplar över hela världen. Hon har tilldelats flera priser, inklusive statens litteraturpris, statens pris för informationsförmedling, Medaljen Tack för boken och Svenska Akademiens Finlandspris.

Fotograf: Cata Portin

Till pressrummet

Verk