Michel Ekman

Michel Ekman (f. 1956) är fil. dr (2004, Åbo Akademi), litteraturforskare, kritiker och essäist. Ekman skriver litteraturkritik i Hufvudstadsbladet sedan 1985. Han har medverkat med artiklar och essäer i ett stort antal tidskrifter och tidningar, bland dem Nya Argus, Lyrikvännen och Filmjournalen. På det akademiska området har han redigerat och publicerat artiklar i många litteraturvetenskapliga antologier. Ekman har bland annat ingått i redaktionen för J.L. Runebergs Samlade skrifter och varit redaktör för Finlands svenska litteratur 1900-2012. Gärna skriver han också om film.

Läs en intervju med Michel Ekman i Hufvudstadsbladet

Vad är kärnan i ditt författarskap?
Det avgör läsaren. För mig själv innebär skrivandet, liksom läsandet, att skärpa uppmärksamheten, utveckla perceptionen och få upp ögonen för en annan värld än slentrianens.
 
Varför är litteratur viktig?
För att den ger en tillträde till andra världar. För att den roar och får en att tänka.
 
Skiljer sig finlandssvensk litteratur från annan? Hur? 
Egentligen inte. Men den är häpnadsväckande mångsidig och bra med tanke på att vi ju inte är så många.

Pris:
2018 Svenska litteratursällskapets pris för Självbiografiskt lexikon
2014 Svenska Akademiens Finlandspris
2012 Statsrådet Magnus Hallbergs pris för Må vi blicka tillbaka mot det förflutna. Läs mer här.
2005 Svenska litteratursällskapets pris för Kaos, ordning, kaos
2001 Statens informationspris för Finlands svenska litteraturhistoria

Michel Ekman
Fotograf: Cata Portin Ladda ner fullstor bild