Michel Ekman


Michel Ekman (f. 1956) är fil. dr (2004, Åbo Akademi), litteraturforskare, kritiker och essäist. Ekman har skrivit litteraturkritik i Hufvudstadsbladet och medverkat med artiklar och essäer i ett stort antal tidskrifter och tidningar, bland dem Nya Argus, Lyrikvännen och Filmjournalen. På det akademiska området har han redigerat och publicerat artiklar i många litteraturvetenskapliga antologier. Ekman har bland annat ingått i redaktionen för J.L. Runebergs Samlade skrifter och varit redaktör för Finlands svenska litteratur 1900-2012. Gärna skriver han också om film.
Pris:
2018 Svenska litteratursällskapets pris
2014 Svenska Akademiens Finlandspris
2012 Statsrådet Magnus Hallbergs pris
2005 Svenska litteratursällskapets pris
2001 Statens informationspris

Fotograf: Cata Portin

Till pressrummet

Verk