Rita Paqvalén

Mina bokprojekt föds ur viljan att utforska osynliga historier och berättelser, bortglömda eller omdebatterade konstnärer, makt och genus, det som bubblar under ytan, ambivalensen, det queera. Att skriva en bok eller att redigera essäsamling är för mig ett sätt att söka ny kunskap, men också ett underbart sätt att genom skrivandet gå i dialog och umgås med andra skrivande och läsande vänner i nuet och ur det förflutna.

Jag är en diversearbetare inom kultur som är intresserad av tystnader, mellanrum, normbrott, makt och motstånd. Demokratifrågor på konst- och kulturfältet är centrala i mitt nuvarande arbete som verksamhetsledare för Kultur för alla, men de har också varit en drivkraft för mig som fackboksförfattare och kulturaktivist. Just nu brinner jag för queerhistoria och för bevarandet av Lappvikens sjukhusområde som en oas för kultur och mental hälsa.

Jag disputerade år 2007 i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet med avhandlingen Kampen om Eros. Kön och kärlek i Pahlensviten och har sedan 1996 publicerat artiklar, essäer och böcker om bland annat nordisk litteratur, (queer)feminism, kulturhistoria, queerkultur/historia, flerspråkighet, finlandssvensk teater, kulturarv, kulturpolitik och stadsplanering. Jag har också varit med om att grunda och driva bland annat den queera kulturfestivalen Tribadernas nätter och dagar, flerspråkighetsmånaden Satakielikuukausi, Queerhistorisk månad samt nätverken DINO Diversity in Nordic Literature, Kulturfeministerna och Nordic Network for Norm Critical Leadership. 
 
Vad är kärnan i ditt författarskap?
Viljan att studera och synliggöra tystnader, makt, gränsdragningar och normbrott inom kulturen och kulturhistorien. 

Varför är litteratur viktigt?
Litteraturen öppnar inte enbart nya världar, utan hjälper oss också att förstå oss själva, vem vi är och vår plats i historien och kulturen. Den hjälper oss att verbalisera och identifiera upplevelser och känslor. Litteraturen liksom konsten tar vid där historieskrivningen kommer tillkorta och hjälper oss att förstå och föreställa oss de nertystade berättelserna, det som endast antyds mellan raderna och det som finns bortom tystnaden. 

Fackboksförfattare: Hur väljer du dina teman?
Mitt skrivande drivs av en nyfikenhet kring tystnad, ambivalens och normbrott, men också av en idealistisk strävan efter att synliggöra de frågor, röster och teman som marginaliserats och de processer som bidragit till att vissa röster och berättelser osynliggjorts.  Mina ämnen hittas mellan raderna, i marginalen och i arkivens bortglömda skrymslen. De kommer till mig ofta av en slump, i en bisats eller som en pusselbit som satts in i ett sammanhang där den inte passar in. Det ena projektet leder ofta till det andra och jag bär ständigt på frön till nya böcker eller projekt. Många böcker och texter har också handlat om frågor som ligger i tiden och samtal jag vill ingå i eller kommentera.

Skiljer sig finlandssvensk litteratur från annan, i så fall hur?
Liksom all annan litteratur skrivs den finlandssvenska litteraturen i en språklig och kulturell kontext, som utan tvekan färgar av sig på texterna på ett eller annat sätt. Men kontexterna ser ju olika ut beroende på var författaren befinner sig och de sammanhang hen ingår i. Ett annat sätt att närma sig frågan kunde vara att diskutera det finlandssvenska litterära fältet, dess litenhet och vilka faktorer som styr fältet.

Pris:

Arbetsgruppen bakom Kvinnornas Helsingfors/Naisten Helsinki fick ett hedersomnämnande vid utdelningen av Helsingfors stads byggnadsnämnds pris Byggrosen 2010. Motiveringen lyder: ... en mångsidig och omsorgsfullt tecknad kulturhistorisk guide till Helsingfors som ger nya infallsvinklar.

Pressröster om Kampen om Eros
"Det är ett skarpt mönster som lyser mot läsaren i Krusenstjernas Pahlensvit som är något så spännande som en text som inte går att entydigt definiera. På en gång utopisk och dystopisk, feministisk och kvinnofientlig, frihetlig och förtryckande. Litteratur man inte blir färdig med, precis som jag haft stor glädje av Rita Paqvalens avhandling för att den ställer så intressanta frågor, gör så övertygande analyser, och på samma gång lyckas förklara och bevara den skönlitterära textens egen ambivalens." (Ulrika Milles, Ny tid 29.11.2007)
"Rita Paqvaléns doktorsavhandling är välskriven, den har ett klart formulerat syfte och undersökningen genomförs med stringens och energi. Den tillför med sin tolkning viktiga dimensioner till förståelsen av Krusenstjernas romankonst." (Anna Williams, Samlaren 2007:128)

Rita Paqvalén
Fotograf: Heidi Lunabba Ladda ner fullstor bild