Rita Paqvalén & Tiia Standén (red.)

Replik

Om finlandssvensk teater i samtiden

Under de senaste tio åren har det finlandssvenska teaterlivet genomgått en period av förnyelse. Många nya, små teatergrupper har bildats och detta har gett utrymme för innovativa regier samt modig och nydanande dramatik. Teatern har också axlat sin historiska roll och öppnat sig mot samhället genom att delta i pågående diskussioner om t.ex. genus. Just i detta ögonblick av kreativ tillväxt i den finlandssvenska teatervärlden är det tid att stanna upp och reflektera över vad det är som händer, varför, och vartåt detta bär.

I sju essäer och två samtalsintervjuer granskas dagens finlandssvenska teaterliv ur olika perspektiv. Medverkande skribenter är, förutom redaktörerna, Tove Appelgren, Gunilla Hemming, Tomas Jansson, Maria Lundström, Maria Lindh-Garreau, Susanne Ringell, Ann-Christine Snickars och Matilda Sundström.

Recensioner

Mest av allt utstrålar boken idealism, djärva tankar om teater som livsavgörande, samhällsrelevant och hög konstnärlig verksamhet. ... en bred, initierad inblick i finlandssvensk teaters villkor under 2000-talet

Johan Franzon, BTJ

Replik är en mycket behövlig skrift. Artikelsamlingen granskar nuläget för landets svenskspråkiga teater och erbjuder intressant läsning för var och en som bryr sig om det andliga klimatet i dagens Svenskfinland.

Boken omfattar tio inlägg av och med ett väl valt sällskap teaterfolk från olika generationer och med olika positioner inom fältet.

Erik Söderblom, Hufvudstadsbladet

Replik
Slutsåld