Rita Paqvalén

Mina bokprojekt föds ur viljan att utforska osynliga historier och berättelser, bortglömda eller omdebatterade konstnärer, makt och genus, det som bubblar under ytan, ambivalensen, det queera. Att skriva en bok eller att redigera essäsamling är för mig ett sätt att söka ny kunskap, men också ett underbart sätt att genom skrivandet gå i dialog och umgås med andra skrivande och läsande vänner i nuet och ur det förflutna.

Rita Paqvalén (f. 1972) disputerade år 2007 vid Helsingfors universitet med doktorsavhandlingen Kampen om Eros. Om kön och kärlek i Pahlensviten. Hon beskriver sig själv som litteraturvetare med ena foten i det akademiska och den andra i det kulturella fältet. Hon är verksam som forskare och föreläsare, samt som bland annat kritiker, kulturdebattör och seminariearrangör. Hon är en av grundarna och arrangörerna för kulturfestivalen Tribadernas nätter och dagar och aktivisterna bakom nätverket Kulturfeministerna.

Hur väljer du dina teman?

Makt, genus och vem som besitter tolkningsföreträde är återkommande teman i mina böcker. De har handlat om allt från kvinnors skrivande, finlandssvensk teater, kulturpolitik och kulturhistoria till queerteori. 

Det ena verket och temat leder till det andra och under processen med en bok föds idén om de(n) följande.

Pris:
Arbetsgruppen bakom Kvinnornas Helsingfors/Naisten Helsinki fick ett hedersomnämnande vid utdelningen av Helsingfors stads byggnadsnämnds pris Byggrosen 2010. Motiveringen lyder: ... en mångsidig och omsorgsfullt tecknad kulturhistorisk guide till Helsingfors som ger nya infallsvinklar.

Översättningar:

Naisten Helsinki. Kulttuurihistoriallinen opas (Schildts 2010)

Pressröster om Kampen om Eros
"Det är ett skarpt mönster som lyser mot läsaren i Krusenstjernas Pahlensvit som är något så spännande som en text som inte går att entydigt definiera. På en gång utopisk och dystopisk, feministisk och kvinnofientlig, frihetlig och förtryckande. Litteratur man inte blir färdig med, precis som jag haft stor glädje av Rita Paqvalens avhandling för att den ställer så intressanta frågor, gör så övertygande analyser, och på samma gång lyckas förklara och bevara den skönlitterära textens egen ambivalens." (Ulrika Milles, Ny tid 29.11.2007)
"Rita Paqvaléns doktorsavhandling är välskriven, den har ett klart formulerat syfte och undersökningen genomförs med stringens och energi. Den tillför med sin tolkning viktiga dimensioner till förståelsen av Krusenstjernas romankonst." (Anna Williams, Samlaren 2007:128)

Rita Paqvalén
Fotograf: Lena Malm Ladda ner fullstor bild