Ulrika Nielsen

Ulrika Nielsen är född 1974 i Nykarleby och bosatt i Stockholm. År 2000 fick hon Arvid Mörnepriset för sina dikter och debuterade året därpå med romanen Små springor som värmen tränger ut ur. Därefter har hon gett ut sju böcker i olika genrer, så som kortprosa, diktessäer och poesi. 

Vid sidan av sitt författarskap har Ulrika Nielsen varit verksam som kritiker och kulturskribent. Sedan 2019 är hon redaktör och förläggare på Ellips förlag. 

Priser
Längmanska kulturfondens Finlandspris 2019: Med en blandning av avväpnande lekfullhet och analytisk skärpa tar Ulrika Nielsen sig an såväl vår tids stora politiska frågor som vardagens ting och skrivandets hantverk. På ett poetiskt, pregnant och ofta överraskande språk skriver hon fram egna litterära former i gliporna mellan genrer och konventioner.

Svenska litteratursällskapets pris för Ömhetsmarker 2018 tillsammans med Lina Hagelbäck: Med en sällsam energi och språklig aptit går Hagelbäck och Nielsen i dialog med varandra, poesin och det poetiska arvet. Mot all konvention, och med en drabbande ironisk distans, skapar de ett nytt lyriskt ackord i den samtida litteraturen. Orden får ett polyfont liv och glider ut i okända marker.

Svenska Yles litteraturpris 2015 för diktsamlingen Undergången: [...] De mångfacetterade rösterna, de övergivna platserna skänker texterna en sann politisk och existentiell dimension, som mot slutet öppnar upp mot en mänskligare, ömsintare tillvaro om man bara förmår gå emot arroganta politiska beslut, våga lyssna och mötas. Undergången är en brännande, imponerande och en oerhört aktuell diktsamling.
 
År 2007 belönade Svenska litteratursällskapet Ulrika Nielsen för romanen Mellan Linn Sand: Med analytisk skärpa utforskar Nielsen de strategier vi använder oss av för att gestalta tillvaron som självklarhet. I glipan mellan utsagorna blottas en sårig ambivalens, som står i kontrast till den polerade ytan. Mellan Linn Sand handlar om jagupplevelsens, men också om språkets, komplexa mekanismer. Texten synliggör på ett fascinerande sätt subtila retoriska glidningar. 

Arvid Mörnepriset 2000 med motiveringen: Med stilistisk träffsäkerhet, bångstyriga bilder och ettrigt humör ger Ulrika Nielsen ord åt en rutinvardag som verkar stum. Hon hejdar pendeltågens, bilarnas och människornas monotona rörelser och påminner om att transportsträckorna är själva förutsättningen för festen. På ett underfundigt sätt demonstrerar hon hur den skenbara tomheten ger tid och plats för gränsöverskridande fantasi och förundran.
 

Ulrika Nielsen
Fotograf: Cato Lein Ladda ner fullstor bild
Cato Lein

Fotograf:
Cato Lein