Ulrika Nielsen

Ulrika Nielsen är född i Nykarleby 1974, och verksam som författare och kritiker. Hon har studerat litteraturvetenskap vid Åbo Akademi och har en konstnärlig högskoleexamen i Litterär gestaltning från Göteborgs Universitet. Numera bor hon i Stockholm.

År 2000 fick Ulrika Nielsen Arvid Mörnepriset för sina dikter, och debuterade året därpå med romanen Små springor som värmen tränger ut ur. Därefter har hon gett ut böcker i olika genrer. Hon skriver prosa, poesi, essäistik och dramatik och hennes böcker är ofta genreöverskridande.

Läs intervju med Ulrika Nielsen i Poetens lördagssoffa här.

Priser
Svenska litteratursällskapets pris för Ömhetsmarker 2018 tillsammans med Lina Hagelbäck: Med en sällsam energi och språklig aptit går Hagelbäck och Nielsen i dialog med varandra, poesin och det poetiska arvet. Mot all konvention, och med en drabbande ironisk distans, skapar de ett nytt lyriskt ackord i den samtida litteraturen. Orden får ett polyfont liv och glider ut i okända marker.

Svenska Yles litteraturpris 2015 för diktsamlingen Undergången: [...] De mångfacetterade rösterna, de övergivna platserna skänker texterna en sann politisk och existentiell dimension, som mot slutet öppnar upp mot en mänskligare, ömsintare tillvaro om man bara förmår gå emot arroganta politiska beslut, våga lyssna och mötas. Undergången är en brännande, imponerande och en oerhört aktuell diktsamling.
 
År 2007 belönade Svenska litteratursällskapet Ulrika Nielsen för romanen Mellan Linn Sand: Med analytisk skärpa utforskar Nielsen de strategier vi använder oss av för att gestalta tillvaron som självklarhet. I glipan mellan utsagorna blottas en sårig ambivalens, som står i kontrast till den polerade ytan. Mellan Linn Sand handlar om jagupplevelsens, men också om språkets, komplexa mekanismer. Texten synliggör på ett fascinerande sätt subtila retoriska glidningar. 

Arvid Mörnepriset 2000 med motiveringen: Med stilistisk träffsäkerhet, bångstyriga bilder och ettrigt humör ger Ulrika Nielsen ord åt en rutinvardag som verkar stum. Hon hejdar pendeltågens, bilarnas och människornas monotona rörelser och påminner om att transportsträckorna är själva förutsättningen för festen. På ett underfundigt sätt demonstrerar hon hur den skenbara tomheten ger tid och plats för gränsöverskridande fantasi och förundran.

Böcker
Korta texter om det öppna och ouppklarade, Schildts&Söderströms 2019
Ömhetsmarker (tillsammans med Lina Hagelbäck), Schildts&Söderströms 2017
Undergången, Ellips, 2015
Lite borta från platsen där jag talar, Ellips 2010
En bok av kött och ord, Schildts och h:ströms 2008
Mellan Linn Sand, Schildts och h:ströms 2006
Poemer om pingviner, Schildts 2002
Små springor som värmen tränger ut ur, Schildts 2001

Ulrika Nielsen
Fotograf: Håkan Lindgren Ladda ner fullstor bild