Rita Paqvalén får årets Guldanka 2021

Rita Paqvalén får årets Guldanka 2021

Regnbågsallians Svenskfinland premierar författaren Rita Paqvalén med utmärkelsen Guldankan 2021 för boken Queera minnen som lyfter fram gömda berättelser ur den finlandssvenska queerhistorien.

Motiveringen till årets Guldanka 2021 lyder:

“Genom att gräva i det förflutna och ständigt vara nyfiken på dess inverkan på samtiden har Rita Paqvalén under en lång tid hjälpt oss förstå vår queera historia, en historia som ofta finns i det osynliga, i tystnaderna och mellanrummen. Genom sin breda och tvärvetenskapliga kunskap inom områden som queerfeminism, litteratur och kulturhistoria och genom sitt djupa engagemang har Rita fungerat som inspiration, förebild och kunskapskälla i det queera Svenskfinland. Tack vare Rita faller vår historia aldrig i glömska.”

Paqvalén har under flera års tid aktivt deltagit i den queerfeministiska samhällsdebatten och pratat för kultur på gräsrotsnivå.

– Vi är glada över att ha en person som Rita i vårt finlandssvenska regnbågssammanhang. Min upplevelse av Rita är att hon alltid ställer upp med sitt kunnande och kommer med ovärderliga insikter. Hennes nya bok är minst sagt en kulturgärning, säger Regnbågsallians ordförande Catariina Salo.

Sagt om boken
”Att läsa bokens berättelser är verkligt underbart, reparativt, trevligt och upplyftande.” Nina Nyman, Hufvudstadsbladet