Matilda Södergran

Birgitta Trotzig skrev ”Dialogen med det outhärdliga, det olösliga, får inte avbrytas”. Det är en viktig formulering. För mig säger det mycket om vad både skrivandet och läsandet innebär, att aldrig sluta konfrontera det obekväma, att ha en vidöppen hållning. Litteraturens uppgift är för mig att besvara frågor med nya frågor.

Matilda Södergran är författare, översättare och litteraturkritiker.
 
Vad är kärnan i ditt författarskap?
Jag vill med olika medel bemöta och utmana allvar. Det handlar om uppriktighet. Om det inte finns ett språk för allvar i vardagen behöver den få språk och kropp genom litteraturen. Och kropp, kropp är utgångspunkten för allt jag skriver. Kathy Acker menade att kroppens språk inte tillåter sig att beskrivas. Det finns en uppmaning i det: försök ge kroppen språk, försök göra kroppen till hjärna, försök, men kom ihåg att det är omöjligt.

Pris
Första pris i Arvid Mörne-tävlingen 2006

Svenska Österbottens litteraturförenings stipendium ur Nadja Martinoffs fond till Hagar Olssons minne, 2010

Svenska litteratursällskapets pris, 2013: Författaren arbetar lika konsekvent som obarmhärtigt med sitt material. Hon undersöker både maran och den hemsökta, diktaren och den nedtystade. Paradoxerna är på en gång alldeles nya och mycket bekanta. Såsom författaren säger: Du skriver alltid något annat än det du ville skriva.

Årets litteraturpris, Kreagalan, 2013: En ung författare med en förmåga att skapa magiska universum där det poetiska och det sköra möter ordens kraftfullhet. Med ovanlig språkkänsla har hon befäst sin plats som poet i Norden.

Översättningar

Dikter i Warm Blackness Between the Fingers 4th International festival of contemporary poetry, 2009 (översättning till kroatiskan och engelskan av Zeljka Cernok)

Dikter i Kirjailija 3/11 (översatta till finskan av Oscar Rossi)

Dikturval ur Maror (ett sätt åt dig) i Swedish Book Review 2013/2014 Special Issue (översatta till engelskan av Anna Tebelius)

Dikturval i antologin Six Finnish Poets (New Voices from Europe and Beyond) av Arc Publications (november 2013)

Matilda Södergran
Fotograf: Theo Elias Ladda ner fullstor bild